ITM CS: NU accepta munca ‘ne-‘ ori sub-declarată! Campanie de informare

Pentru a crește gradul de conștientizare a lucrătorilor cu privire la efectele negative din plan social și economic pe care le produc munca nedeclarată (munca ”la negru”) și munca subdeclarată (munca ”la gri”), cât și asupra riscurilor la care se expun atunci când acceptă să muncească ”la negru” sau ”la gri”, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș-Severin desfășoară o acțiune activă de informare.

Sub numele: „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”, acțiunea de informare se desfășoară atât în locurile în care inspectorii muncii desfășoară activități de control, cât și în locurile consacrate ca având afluență de persoane (piețe, târguri, primării, gări, autogări, stații de transport în comun, locașuri de cult, etc.) inclusiv în mediul rural.

Accentul pe informare

Potrivit comunicatului de presă remis redacției Radio Reșița, se urmărește astfel informarea angajatorilor și angajaților asupra principalelor prevederi din legislația muncii, punând în evidență avantajele pe care le aduce munca declarată și, în egală măsură, dezavantajele și riscurile la care se expun în cazul practicării muncii fără forme legale și muncii subdeclarate.

În această acțiune de informare, inspectorii de muncă insistă pe prezentarea aspectelor legate de clauzele obligatorii ce trebuie inserate în contractul individual de muncă: data începerii activității, durata contractului, locul muncii, funcția/meseria, durata concediului de odihnă, salariul (care trebuie să fie cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară pentru un program de 8 ore/zi), munca suplimentară, munca de noapte, repausul zilnic, repausul săptămânal, zilele de sărbători legale.

Vârsta minimă de angajare

Se punctează și aspecte legate de modalitățile de plată ale salariului, obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă anterior începerii efective a activității și înmânarea unui exemplar pentru salariat, cât și legalitatea angajării minorilor. Astfel, e interzisă angajarea tinerilor cu vârsta sub 15 ani.

Persoanele fizice dobândesc capacitate de muncă doar la împlinirea vârstei de 16 ani. Pentru tinerii cu vârste între 15 şi 16 ani e necesar acordul părinților, tutorelui sau a reprezentantului legal pentru încheierea contractului individual de muncă şi doar pentru activități care să nu le pună în pericol sănătatea sau dezvoltarea personală sau profesională.

ITM CS informează

Așadar, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș-Severin ne informează pe toți că munca nedeclarată și munca subdeclarată sunt fenomene extrem de nocive din cauza consecințelor sociale şi economice pe care le produc:

  • lipsa protecției sociale pentru persoana care prestează muncă nedeclarată;
  • lipsa drepturilor referitoare la concediul de odihnă și la concediul medical, drepturi conferite de contractul individual de muncă;
  • lipsa certitudinii plății pentru munca prestată, plata fiind făcută în funcție de bunăvoința angajatorului;
  • condiții nesigure de muncă pentru lucrători;
  • angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta;
  • fondurile sociale și bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Îndemn pentru angajați

Îndemnăm angajații să NU accepte un contract individual de muncă cu timp parțial dacă muncesc 8 ore/zi, să NU accepte ca o parte a salariului să le fie plătită ”la negru” pe lângă salariul declarat și fiscalizat. Această acceptare îi privează de drepturi de asigurări sociale: diminuarea punctului de pensie și implicit primirea unei pensii mult mai mici în raport cu veniturile nefiscalizate realizate; indemnizația diminuată în cazul unui concediu medical.

De același autor

Related Articles