ITM Caraş-Severin şi-a făcut bilanţul pe luna ianuarie

În luna ianuarie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 213 controale, fiind dispuse angajatorilor 256 măsuri obligatorii în scopul remedierii deficienţelor constatate. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 43.000 lei.

Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la controlul anterior; neîndeplinirea obligaţiei angajatorului privind înmânarea către salariat a unui exemplar din contractul individual de muncă; netransmitere informaţiilor în Revisal în termenul legal; neiniţiere negocieri în vederea încheierii contractului colectiv de muncă; neacordare repaus săptămânal; neluarea măsurilor pentru constituirea la nivel de unitate a comitetului de securitate şi sănătate în muncă; nefectuarea controlului medical periodic; declaraţia de conformitate neîntocmită corect pentru un produs (betonieră) fapt pentru care acesta a fost interzis de la comercializare până la intrarea în legalitate; etc.

La 2 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 2 persoane.

Au fost comunicate de către angajatori 4 evenimente care au avut ca urmări 4 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă.

Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 49.270 salariaţi activi, 56.708 contracte individuale de muncă în derulare (din care 50.565 pe perioadă nedeterminată şi 6.143 – perioadă determinată).

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 202 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social,  s-au înregistrat 6 contracte colective de muncă şi 8 acte adiţionale de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă.

De același autor

Related Articles