În luna august 2019 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 172 controale, din care 107 în domeniul relaţiilor de muncă şi 65 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind dispuse angajatorilor 211 măsuri obligatorii în scopul a remedia deficienţele constatate în timpul controalelor. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 17.000 lei.

În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 13.000 lei. Principalele deficienţe constatate: dosare de personal incomplete, neînceperea negocierii în vederea încheierii contractului colectiv de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor; neacordarea repausului săptămânal; nerespectarea măsurilor dispuse, etc.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 4.000 lei. Principalele deficienţe constatate: acordarea echipamentului individual de protecție; instruirea lucrătorilor; semnalizarea de securitate și sănătate în muncă; asigurarea măsurilor de securitate la lucrările executate la înălțime; asigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor; etc.

Au fost comunicate de către angajatori 3 evenimente care au avut ca urmări 3 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă evenimentele se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 49.711 de salariaţi activi, 56.015 contracte individuale de muncă în derulare (din care  50.684 pe perioadă nedeterminată şi 5.331 – perioadă determinată). În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 1.291 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social,   s-au înregistrat 5 contracte colective de muncă şi 1 act adiţional de prelungire a duratei de valabilitate a contractului colectiv de muncă.