ITM Caraş-Severin amendează în continuare, dar degeaba

În luna februarie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 230 controale, din care 124 în domeniul relaţiilor de muncă şi 106 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 54.000 lei.

În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 44.000 lei fiind identificate următoarele deficienţe: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal, neacordarea concediului de odihnă, neîntocmirea dosarului personal, neiniţierea negocierii în vederea încheierii contractului colectiv de muncă, etc. La 2 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 2  persoane.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 10.000 lei, pentru deficienţe referitoare la: efectuarea controalelor medicale la angajare şi periodic; instruirea lucrătorilor; purtarea echipamentului individual de protecție; asigurarea măsurilor de prim ajutor; semnalizarea de securitate și sănătate în muncă; etc.

În perioada 01 – 28.02.2019 au fost comunicate 4 evenimente soldate cu incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

S-au dispus de către inspectorii de muncă 354 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 50.577 de salariaţi activi, 56.968 contracte individuale de muncă în derulare (din care  49.788 pe perioadă nedeterminată şi 7.180 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 48 zilieri, iar conform Legii nr.62/2011 a dialogului social,     s-au înregistrat 3 contracte colective de muncă şi 4 acte adiţionale de modificare/prelungire a duratei de valabilitate.

De același autor

Related Articles