ITM Caraş-Severin: 144 de controale şi sancţiuni contravenţionale în valoare de 43.000 lei

În luna decembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 144 controale, fiind dispuse angajatorilor 127 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate.

Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 43.000 lei.

Principalele deficienţe identificate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; neachitarea drepturilor salariale; întocmirea defectuoasă a foilor colective de prezenţă; neîntocmirea programării individuale/colective a concediului legal de odihnă; neîntocmirea adeverinţei care atestă activitatea prestată la angajator la solicitarea scrisă a salariatului; lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;

– neefectuarea controlului medical periodic; efectuare de lucrări de pe schelă fără balustradă de protecţie; nu se respectă lăţimea treptelor stabilită în programul de exploatare; lipsă plan propriu de securitate şi sănătate pentru protecţia muncii în construcţii; lucru la înălţime fără protecţie individuală; utilizarea echipamentelor tehnice fără dispozitive de protecţie; etc.

La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă; domeniul de activitate al angajatorului sancţionat pentru muncă nedeclarată fiind: exploatare forestieră.

Au fost comunicate de către angajatori 6 evenimente care au avut ca urmări 6 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la finalizarea cercetărilor se va stabili dacă fac parte din categoria accidentelor de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 190 zilieri, iar conform Legii nr. 367/2022 a dialogului social, s-au înregistrat 5 contracte colective de muncă.

La solicitarea scrisă a salariaţilor sau a unor foşti salariaţi, s-au întocmit 117 certificate ce conţin informaţii referitoare la activitatea desfăşurată la diverşi angajatori.

De același autor

Related Articles