ISU AradInspectoratul pentru  Situaţii de Urgenţă Arad este partener strategic într-un proiect cu finanţare europeană cu tema riscurile naturale. În cadrul acestui proiect, în valoare de peste două milioane de euro, România este parteneră alături de  Austria, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia şi Serbia. Se are în vedere evaluarea riscurilor şi îmbunătăţirea pregătirii comune pentru eficientizarea operaţiunilor de intervenţie în contextul modificărilor climatice globale. Obiectivele proiectului sunt: descoperirea contradicţiilor şi deficienţelor în cadrul instituţional, legal şi metodologic, al întocmirii hărţilor de risc, elaborarea unei metodologii comune pentru colectarea datelor privind riscurile,  interpretarea şi comunicarea acestora, implementarea acestei  metodologii elaborate la nivelul comunităţilor locale împreună cu strategii de acţiune şi comunicare şi includerea rezultatelor în  politici guvernamentale pe termen mediu şi lung în ceea ce priveşte schimbările climatice. Proiectul va fi finalizat la sfârşitul acestui an. (Ioan Suciu)