Drumurile forestiere din Caraş-Severin în atenţia Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Administrarea durabilă a pădurilor constituie o preocupare de prim plan a silvicultorilor cărăşeni. Lucrările silviculturale, prin care se urmărește atât cresțerea valorii eco-protective și socio-culturale a pădurilor cât și asigurarea lemnului necesar gospodăriilor rurale și industriei, nu se pot executa în absența unei rețele adecvate de drumuri forestiere. Accesibilitatea fondului forestier administrat de către Direcția silvică a judeţului Caraş-Severin este asigurată printr-o rețea de drumuri forestiere pentru care există o preocupare permanentă privind întreținerea, repararea și reabilitarea celor existente, precum și realizarea de noi căi de acces, obiective existente şi pe agenda de lucru a Ministrului Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, prezent într-o vizită de lucru în judeţ:

Avem o reţea de drumuri forestiere de 2.240 de km în judeţul Caraş-Severin, fondul de accesibilizare pentru drumuri forestiere noi sau reabilitări este de 10,3 milioane lei din care drumuri noi pe o lungime de 9,53 km, două obiective pentru care avem alocată o sumă de 580 de lei, iar 9,7 milioane de lei sunt bani alocaţi pentru lucrări de reabilitare şi refacere drumuri forestiere existente cu o lungime de 311 km pe 38 de obiective„.

Din informaţiile obţinute de la nivelul Direcţiei silvice Caraş-Severin, a fost construit un drum forestier nou la Bocşa Română, şi reabilitate 6, din care în execuţie, 4 pe raza Ocolului silvic Văliug şi 2 la Sasca Montană, iar alte 8 vor fi scoase la licitaţie în decursul acestui an. Obiective cuprinse în amenajare şi reabilitare mai sunt: poduri, corectări de torenţi şi alte lucrări silvice.

Ministrul Ioan Deneş a mai spus că, fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de de Direcţia silvică a judeţului Caraş-Severin, este de aproximativ 324 de mii 430 de hectare, reprezentând peste 50% din suprafaţa judeţului.