Întâlniri periodice între inspectorii sociali și directorii căminelor pentru persoane vârstnice din Banatul Montan

La Căminul pentru Persoane Vârstnice din Sacu a avut loc o nouă întâlnire dintre inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin și directorii căminelor pentru persoane vârstnice publice și private din județul Caraș-Severin. Scopul acestor întâlniri periodice este îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor.

Obiectivele principale sunt atât discutarea problemelor întâmpinate în acordarea serviciilor socio-medicale specifice, acordarea alimentației (meniuri adecvate vârstei, preferințelor beneficiarilor și ținând totodată cont de recomandarea medicilor specialisti), consilierea de specialitate, cât și împărtășirea cunoștințelor dobândite în experiența profesională și a bunelor practice.  

Inițiativa acestor întâlniri a fost luată de noi încă din iarnă, iar obiectivele pe care ni le-am propus atunci fiind: schimbarea de bune practici de experiență dintre toți cei care oferă astfel de servicii sociale, cunoașterea activității fiecăruia. Este foarte important să se vadă cum este organizată și cum se desfășoară activitatea și în alte centre, precum și consilierea acestora în ceea ce privește nelămuririle sau problemele pe care le întâmpină cu privire la aplicarea legislației specifice. Întâlnirea a fost deosebit de fructuoasă. Au venit propuneri inclusiv de completare și modificare legislativă din partea unor directori ai căminelor pentru persoane vârstnice, propuneri bine gândite și bine formulate. Acestea  vor  fi cuprinse într-un memoriu ce se va înainta la ministerul de resort, de la București. De asemenea foarte importantă a fost abordarea unei probleme care a fost adusă de multe ori în discuție,  modul de hrănire a beneficiarilor. Participanții au fost consiliați de către un dietetician nutritionist, care le a oferit informații deosebit de importante despre calitatea nutrițională și calitatea hranei care trebuie oferită beneficiarilor noștri. Aceste întâlniri vor continua până va fi vizitat fiecare centru, fiecare cămin pentru persoane vârstnice din Caraș-Severin atât public cât și privat, iar următoarea întâlnire va fi la Căminul pentru persoane vârstnice din Glimboca, la o dată ce va fi comunicată ulterioară”, a afirmat Elena Solomonesc, director executiv, AJPIS Caras-Severin.

La întâlnirea de la Sacu au participat reprezentanții a 9 cămine pentru persoane vârstnice publice și private din județul Caraș-Severin dr. Vanessa Sporea, nutriționist dietetician.

De același autor

Related Articles