Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin desfăşoară până în data de 31 mai, activităţi de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internship-ul.
Principalele obiective ale acţiunii de informare şi conştientizare constă în:

 • îndrumarea entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internship-ul;
 • creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, inclusiv contracte de ucenicie, contracte de stagiu, sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-şi asigura forţă calificată de muncă, în funcţie de cerinţele organizaţiei;
 • informarea persoanelor/salariaţilor/entităţilor care au calitatea de angajatori, în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei şi a procesului de formare profesională continuă şi respectiv la locul de muncă;
 • conştientizarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce priveşte integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fără loc de muncă şi asigurarea tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;
 • facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.
  Acţiunile de informare şi conştientizare vizează:
 • angajatorii interesaţi să-şi asigure forţa calificată de muncă, în funcţie de cerinţele proprii;
 • persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităţilor profesionale;
 • persoanele cu vârsta între 16 şi 26 de ani, interesate să obţină o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să le permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv cel dual;
 • viitorii absolvenţi de învăţământ superior/absolvenţii de învăţământ superior care au deja o diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;
 • furnizorii de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă, în unităţi, instituţii de învăţământ şi alţi formatori autorizaţi sau acreditaţi.