Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraș-Severin dă raportul!

      Luna trecută, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin a efectuat 188 controale, din care 87 în domeniul relaţiilor de muncă şi 101 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 98.500 lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 88.000 lei au fost aplicate în principal pentru deficienţe legate de: întocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; respectarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă în timpul controlului anterior, respectarea repausului săptămânal; reflectarea numărului total de ore lucrate în foile colective de prezenţă.

Au fost identificate 7 persoane care lucrau fără forme legale de angajare la 5 angajatori cu domenii de activitate: exploatare forestieră, panificaţie, transport persoane, creşterea ovinelor. Angajatorii în cauză au fost sancţionaţi cu amendă totală în valoare de 70.000 lei.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 10.500 lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: autorizarea funcționării din punct de vedere al securității muncii; evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională; întocmirea planului de prevenire şi protecţie și a instrucţiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă; asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor; instruirea lucrătorilor; utilizarea echipamentului individual de protecţie.

În perioada analizată au fost comunicate de către angajatori 5 evenimente, toate cu incapacitate temporară de muncă, iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.

Inspectorii de muncă au dispus în total 254 măsuri care au caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 52.967 de salariaţi activi, 59.417 contracte individuale de muncă în derulare (din care 52.305 pe perioadă nedeterminată şi 7.112 perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, Inspectoratul a luat în evidenţă 854 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 5 contracte colective de muncă şi 2 acte adiţionale de modificare/prelungire a duratei de valabilitate a contractelor colective de muncă.

 

 

De același autor

Related Articles