Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin a verificat firmele de pază din județ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin a derulat în perioada 22 februarie – 1 martie, acțiuni de control cu caracter inopinat în cadrul Campaniei Naționale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități de protecție și gardă.

Au fost controlaţi 7 angajatori, fiind dispuse 20 de măsuri de remediere. De asemenea au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 6 mii de lei. Suplimentar, la doi angajatori cu sediile sociale în alte județe, au fost colectate fișe de identificare și efectuate copii xerox după alte documente care ulterior au fost transmise la ITM Ilfov și ITM București în vederea finalizării controlului.

Obiectivele controalelor au fost:

 • Identificarea și sancționarea angajatorilor care nu respectă legislația muncii
 • Remedierea neconformităților constatate
 • Creșterea gradului de conștientizare a legislației muncii
 • Monitorizarea implementării măsurilor dispuse în controale anterioare

Deficiențe identificate:

 • Nerespectarea legislației privind munca în zilele de sărbătoare legală și munca de noapte
 • Regulament intern incomplet
 • Negocieri colective neinițiate pentru încheierea contractului colectiv de muncă
 • Program de lucru neconsemnat în contractul individual de muncă cu timp parțial
 • Nerespectarea legislației privind munca suplimentară
 • Evidența muncii defectuoasă (munca suplimentară și munca de noapte neînregistrate corect)
 • Lipsa notificării inspectoratului privind utilizarea frecventă a muncii de noapte
 • Completarea registrului electronic de evidență a salariaților cu date eronate

Cele mai citite

Related Articles