Înscrierile pentru rezidenţiat 2019 continuă. La sediul DSP Caraş-Severin au fost depuse 34 de dosare!

Înscrierile pentru rezidenţiat continuă la sediul Direcţiei de Sănătate Publică din Reşiţa. Până la această oră au fost depuse 34 de dosare, ne-a declarat astăzi, purtătorul de cuvânt al DSP, Daniel Botgros.

Programul de înscriere rămâne la fel, de LUNI până VINERI între orele 9.00-16.00 dar şi SÂMBĂTĂ între orele 9.00-14.00. Tinerii medici mai au timp până în 19 noiembrie, ora 16.00 să se înscrie. După finalizarea acestui proceş candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura, într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

Atenţie! Nu se primesc dosare prin poştă.

Candidatul/a trebuie să prezinte la înscriere urmatoarele:

UN DOSAR PLIC pe care veţi nota:

 • Numele de familie, initiala /iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sala, aflate în termen de valabilitate;
 • Sesiunea 8 decembrie 2019
 • Domeniul pentru care concurează
 • Centrul universitar de concurs
 • CEREREA de înscriere la concurs
 • XEROCOPIA BULETINULUI/CĂRŢII DE IDENTITATE SAU A PAŞAPORTULUI (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii) cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
 • COPIA DIPLOMEI DE LICENŢĂ DE MEDIC, STOMATOLOG (MEDIC DENTIST) SAU FARMACIST.
 • ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 2019 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, ADEVERINŢA PRIVIND PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ.
 • ADEVERINŢA eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de munca –  numai pentru rezidenţi si specialişti.
 • CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 pe care se aplica timbru fiscal ( ÎN ORIGINAL) privind starea de sănătate, eliberat de Ambulatoriul Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţa Resiţa, în care se precizează că este:
 •  APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii in domeniul pentru care candidează ( cu precizarea domeniului ( de ex. Domeniul medicină/medicinadentară/farmacie).
 • COPIA ACTELOR DOVEDITOARE (certificat de căsătorie, etc.) privind schimbarea numelui faţă de numele înscris în diploma de licenţa, dacă este cazul;
 1. CHITANTA DE PLATA A TAXEI de concurs de 400 lei/PARTICIPANT. TAXA se va plăti în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX., CUI – 4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1 , Bucuresti, cod 010024.

Documentele vor fi însoţite de original în vederea certificarii la depunere conform art.2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179/2017.

      În cazul în care persoana se prezinta cu copiile legalizate dupa documente, Direcţia de Sănatate Publică este obligată să le accepte .

Potrivit alin. (4) al art. 2 din actul normativ amintit (4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizarii serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.

Persoanele care nu îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.

Dupa finaalizarea înscrierilor, respectiv la data de 19 noiembrie 2019, ora 16.00, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs, atrage măsura eliminarii candidatului respectiv din concurs.

De același autor

Related Articles