În perioada 7-21 septembrie 2017, intervalul orar 9.00 – 16.00, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița se va desfăşura cea de-a doua sesiune de admitere pentru douăsprezece programe de studii universitare de licenţă şi nouă programe de studii universitare de master.

Pentru noul an universitare 2017-2018, UEMR scoate la concurs locuri bugetate şi în regim cu taxă, viitorii studenţi putând să beneficieze şi de facilităţi privind bursele studenților, mobilitățile ERASMUS+, precum şi scutiri de taxe şi burse de performanţă/speciale elevilor cu rezultate deosebite la concursuri ştiinţifice sau sportive şi olimpiade.

Oferta educațională şi conţinutul programelor de studii universitare din cadrul UEMR au fost adaptate pentru a oferi cunoştinţele şi a forma competenţele pe care absolvenții studiilor superioare trebuie să le deţină pentru a găsi satisfacţia şi succesul pe piața muncii.

Printre facilitățile acordate viitorilor studenți, menționăm: cuantumul burselor de performanță în valoarea de 900 lei/lună, cumularea burselor de studiu cu bursa socială (acolo unde este cazul), acordarea burselor în perioadele intersemestriale, parteneriate de practică și internship-uri cu entități publice și private din regiune menite să garanteze pregătirea practică, angrenarea studenților în activitatea centrelor de cercetare.

Ada Botezan