Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timişoara – Arad, se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern ce va avea loc de la ora 13.

Este vorba de o lucrare de utilitate publică de interes național, cu o lungime de 162 de km şi cu o valoare estimată la aproape două miliarde de euro. În expunerea de motive se precizează că investiţia se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare și de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate.

Modernizarea sectorului de cale ferată Caransebeș – Timișoara – Arad presupune lucrări complexe care, odată realizate, vor permite creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor la valori cuprinse între 120 şi 160 km/h, pe întregul tronson, cu o medie de 125 km/h, faţă de 59 km/h cât este în prezent. Astfel, durata de parcurgere a distanţei între Caransebeş și Arad pe calea ferată va scădea la jumătate. În prezent, cel mai rapid tren, InterRegio operat de CFR Călători, străbate distanţa dintre Caransebeș și Arad în două ore și 28 de minute.