bani

Primăria Caransebeş va aplica indicele de inflaţie de 3,98 %, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la reînnoirea contractelor de închiriere pentru acest an, atât a terenurilor cât şi a spaţiilor din domeniul municipalităţii. Indicele se aplică şi pentru închirierea tonetelor de flori, preţul pe zi fiind de 13 lei şi 60 de bani,  dar şi pentru amplasamentele comerciale ale agenţilor economici pe durata unor manifestări culturale. Astfel,  pentru tarabele de alimentaţie publică se va percepe 13 lei şi 60 de bani pentru un m.p. pe zi, iar pentru comerţul cu amănuntul, parcuri de distracţie şi agrement 10 lei şi 85 de bani pentru un  m.p. pe zi.