Începe “marea contractare” la CJAS Caraş-Severin!

Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale, pâna la data de 30 iunie, Casa de Asigurari de Sănătate din Caraş-Severin încheie pentru luna iulie acte adiţionale la contractele derulate până în prezent. Pentru prelungirea acestor documente furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale trebuie să se prezinte la sediul casei din municipiul Reşiţa până la sfârşitul acestei luni.

Contractarea şi decontarea serviciilor medicale se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenţă medicală prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2019.

Pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, contractele se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 31.07.2019, prin acte adiţionale ( în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia : documente, condiţii de eligibilitate, etc. ).

Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale ( H.G. nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare);

Actele adiţionale pentru luna iulie 2019 se încheie până la data de 28.06.2019, prin semnarea de către ambele părţi.

■ Procesul de contractare pentru perioada august 2019 – decembrie 2019, pentru toţi furnizorii de servicii medicale/medicamente cu şi fără contribuţie în tratamentul ambulatoriu/dispozitive medicale, pe toate domeniile de asistenţă medicală se desfăşoară în luna iulie 2019.

Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31.07.2019.

Procesul de contractare se desfăşoară după cum urmează :

  1. Pentru furnizorii care au în derulare contracte de furnizare de servicii cu casele de asigurări de sănătate până la data de 31.07.2019, relaţiile contractuale se continuă prin încheiere de acte adiţionale cu valabilitate până la data de 31.12.2019;
  2. Pentru furnizorii noi care nu se află în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin se fac aplicabile prevederile art.196 din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la 31.12.2019 .

■ La încheierea atât a actelor adiţionale cât şi a contractelor noi , furnizorii trebuie să îndeplinească toate condiţiile privind relaţiile contractuale dintre casele de asigurări de sănătate şi aceştia ( documente, condiţii de eligibilitate, etc.)

■ Documentele necesare încheierii actelor adiţionale/ contractelor, termenele limită pentru depunerea documentelor precum şi calendarul de activiţăti specifice procesului de contractare vor fi afişate pe pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate Caraş Severin ( www.cnas.ro/cjas-cs) precum şi afişate la sediul instituţiei.

De același autor

Related Articles