Ca urmare a demarării unui amplu proiect de reabilitare a traseelor turistice montane din judeţul Arad, Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad, serviciu de interes judeţean aflat în subordinea Consiliului Judeţean Arad, a propus în anul 2017 omologarea a 29 trasee turistice din arealul Munţilor Zarand, Codru-Moma şi Bihor (Muntele Găina). Traseele sunt destinate amatorilor de drumeţii montane şi mountainbike.

Astfel, pe parcursul anilor 2013-2017, personalul, voluntarii şi colaboratorii Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad au reabilitat cele 29 trasee, care însumează cca. 330 de km, prin refacerea semnelor de marcaj, montarea de indicatoare de direcţie şi de panouri informative.

La refacerea semnelor de marcaj, conform normelor privind amenajarea traseelor turistice montane, pentru a facilita orientarea turiştilor pe timp de noapte au fost utilizate materiale reflectorizante. Pentru a uşura orientarea turiştilor au mai fost instalate 18 panouri informative şi cca. 150 de stâlpi cu indicatoare direcţionale şi semne de marcaj.

Pentru orientarea în teren, la intrarea în traseele care pornesc din Păuliş, Radna, Conop, Halta Nadăş, Debela Gora, Bârzava, Tauţ, Văsoaia, Petriş, Roşia Nouă, Hăşmaş, Dezna, Moneasa, Hălmagiu şi Muntele Găina au fost montate panouri informative cu hărţile zonei, iar în Staţiunea Moneasa au mai fost instalate panouri informative la monumentul Cazaran Gyula şi în cariera de marmură roşie.

Traseele omologate de către Ministerului Turismului:

Munţii Zărand – sectorul vestic:
1) Păuliş – Vf. Capra (Creasta Principală a Munţilor Zărand);
2) Radna – Creasta Radnei – Vf. Crucea Ţiganului – Creasta Principală a Munţilor Zărand;

Munţii Zărand – sectorul central :
1) Conop – Valea Conopului – Creasta Principală – Sălaşele Nadăşului;
2) Conop – Creasta Conopului – Creasta Principală – Debela Gora;
3) Baraj Tauş – Văsoaia;
4) Baraj Tauţ – Minişel – Văsoaia;
5) Baraj Tauţ – Nadăş – Sălaşele Nadăşului – Debela Gora;
6) Halta Nadăş – Valea Nadăşului – Debela Gora;
7) Bârzava – Creasta Principală (sub Vf. Cioaca Popii);
8) Bârzava – Creasta Principală (sub Vf. Conceşti);
9) Bârzava – Creasta Principală – Văsoaia;
10) Circuitul Sălaşelor Ţărăneşti;

Munţii Zărand – sectorul estic:
1) Creasta Principală a Munţilor Zărand sectorul cuprins între Cota 0 (Km 0 Creasta Principală) – Vf. Ianăş – Vf. Cucuietu – Vf. Omeag – Vf. Tufari;
2) DN7/E68 – Petriş – Corbeşti – Roşia Nouă – Obârşia – Creasta Principală a Munţilor Zărand (Cota 0);
3) Roşia Nouă – Creasta Principală a Munţilor Zărand (Vf. Tufari 662 m);
4) Brazii – Vf. Pleşu (Creasta Principală a Munţilor Zărand);
Munţii Codru-Moma:
1) Moneasa – Ruinele Cuptorului de Topit Fier – Cariera de Marmoră;
2) Hăşmaş – Valea Hăşmaş – Vf. Pleşu (Creasta Principală a Munţilor Codru-Moma);
3) Dezna – Ruinele Cetăţii Dezna;
4) Moneasa – Valea Megheş – Platoul Tinoasa – Cabana Gaudeamus – Moneasa;
5) Moneasa – Culmea Feredeu – Cabana Gaudeamus – Vf. Izoiu;
6) Culmea Feredeu – Platoul Tinoasa – Creasta Principală;
7) Moneasa – Valea Boroaia – Valea Bârlogel – Creasta Principală;
8) Moneasa – Valea Lungă – Creasta Principală;
9) Moneasa – Culmea Zelea Neagră – Valea Lungă – Moneasa;
10) Moneasa – Culmea Zelea Neagră – Creasta Principal?;
11) Moneasa – Peştera Liliecilor;
12) Valea Megheş – Peşterile Viezuroiu.
Munţii Bihor (Muntele Găina):
1) Gara Hălmagiu – Hălmăgel – Culmea Găinii – Muntele Găina.

Atenţionare! Din cauza condiţiilor meteo sau a exploatărilor forestiere, unele trasee sau porţiuni din traseele turistice pot deveni impracticabile pentru parcurgerea acestora, în special cu bicicletele.
În urma furtunii violente din 17 septembrie 2017, sute de arbori au fost doborâţi de vânt pe traseele turistice montane din judeţ, în special pe cele din zona Staţiunii Moneasa, Munţii Codru-Moma (com. Moneasa şi Dezna). Ca urmare a furtunii toate traseele din zonă au devenit impracticabile.

În acest moment în zona Munţilor Codru-Moma mai sunt accesibile doar următoarele traseele turistice:
1) Hăşmaş – Valea Hăşmaş – Vf. Pleşu (Creasta Principală a Munţilor Codru-Moma);
2) Dezna – Ruinele Cetăţii Dezna;
3) Moneasa – Valea Megheş – Platoul Tinoasa – Cabana Gaudeamus – Moneasa;
4) Moneasa – Valea Lungă – Creasta Principală;
5) Culmea Feredeu – Platoul Tinoasa – Creasta Principală.

În anul 2018, Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Arad va continua lucrările de amenajare şi de întreţinere a traseelor turistice din Munţii Zărandului, Codru-Moma şi zona Muntele Găina, astfel încât turiştii să aibă parte de drumeţii cât mai plăcute în condiţii de siguranţă.
Echipele salvamont, singurele structuri abilitate legal, pregătite şi dotate să intervină pentru salvarea persoanelor accidentate în zona montană, pot fi alertate prin sistemul unic de urgenţă 112, iar absolut orice informaţii despre zona montană se pot obţine prin intermediul Dispeceratului Naţional Salvamont (0725.826.668) sau de pe aplicaţia SALVAMONT pentru telefoanele mobile.