IGPR acuză, Direcţia silvică a judeţului Caraş-Severin, explică

În urma publicării de către Poliția Română în data de 20.04.2019 a comunicatului de presă „DELICTELE SILVICE, ÎN ATENȚIA POLIȚIEI ROMÂNE”, ca urmare a unor verificări asupra modul în care ocoalele silvice și agenții economici cu obiect de activitate în domeniul forestier din Caraș-Severin respectă prevederile legale pe linie silvică, văzând concluziile menționate în acesta și în documentele de constatare, precum și faptul că într-o serie de publicații media au fost preluate informații trunchiate sau denaturate, facem următoarele precizări:

 1. Mențiune în comunicatul IGPR
  “Verificările efectuate la o unitate silvică de stat au condus la faptul că, din depozitul temporar a cărei valabilitate de funcționare era expirată, au fost expediați peste 1.500 de metri cubi de material lemnos fără proveniență legală. Unității silvice i-au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale …, fiind confiscată contravaloarea a peste 1.500 de metri cubi de lemn.”
  Precizări D.S. Caraș-Severin:
  Nu se pune problema ca în acest depozit să se gestioneze lemn tăiat ilegal sau fără proveniență legală, evidențierea gestiunii și a livrărilor de materiale lemnoase făcându-se numai prin utilizarea documentelor cu regim special emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Este exagerată și incorectă măsura confiscării valorice a 1500 mc, în condițiile în care lemnul intrat în depozit este recunoscut de organele de control ca intrat legal, iar în același timp, același lemn, expediat cu documente legale, să fie considerat ca fără proveniență legală prin invocarea unei erori de gestiune.
  Din verificările efectuate în depozit nu s-au constatat diferențe între lemnul intrat, cel expediat și stocurile existente, fiind vorba doar de folosirea unui singur registru de intrări-ieșiri pentru două depozite aparținând aceluiași gestionar, dar care conțin completări și date corecte și în concordanță cu prevederile legale, fapta completării uni singur registru fiind sancționată contravențional cu ocazia controlului.
  În concluzie, a fost confiscat valoric un volum de lemn care a existat fizic în acel depozit, are toate documentele de intrare legală în gestiune, are toate mijloacele de verificare a trasabilității verificabile, iar contravaloarea acestuia este încasată integral pe bază de documente legale și constituie venit al RNP Romsilva.
  Soluția confiscării valorice a celor 1500 metri va fi contestată în instanță, fiind considerată de către unitatea noastră o măsură exagerată și necorespunzătoare gravității faptei.
 2. Mențiune în comunicatul IGPR
  „În urma controlului efectuat la un depozit de material lemnos al unei firme, s-a constatat lipsa a peste 1.000 metri cubi de lemn (în valoare de aproape 370.000 de lei).”
  Precizări D.S. Caraș-Severin:
  Faptul că unui operator economic care își desfășoară activitatea de comercializare cu materiale lemnoase în Județul Caraș-Severin, îi lipsesc din depozit 1000 mc nu denotă faptul că se taie lemn ilegal, mai cu seamă că intrarea acelui lemn în depozit s-a făcut cu documente legale.
 3. Mențiune în comunicatul IGPR
  „În urma constatării a 6 infracțiuni, au fost întocmite dosare penale: pentru 3 infracțiuni de tăiere fără drept de arbori și pentru alte 3 de furt de arbori. Au fost găsite peste 100 de bucăți de lemn, provenite din tăierea ilegală (peste 27 metri cubi), a căror valoare se ridică la 7.700 de lei.”
  Precizări D.S. Caraș-Severin:
  Infracțiunile menționate fac referire la tăierea, fără drept, de arbori și furt de arbori în 3 parchete autorizate la exploatare în fiecare dintre acestea, și sunt tăieri minore raportat la volumul total al partizilor în care sau identificat sau la numărul de arbori marcați legal, reprezentând următoarele proporții:
 • într-un parchet de 2794 mc s-a tăiat un singur arbore nemarcat pe lângă cei 749 de arbori marcați, acesta reprezentând 0,13% față de numărul arborilor marcați;
 • în alt parchet de 2052 mc s-au tăiat 3 arbori nemarcați pe lângă cei 685 de arbori marcați, acesta reprezentând 0,14% față de numărul arborilor marcați;
 • în alt parchet de 1495 mc s-au tăiat 72 de arbori cu diametre la cioată, în cea mai mare parte, până la 14 cm, care se regăseau împrejurul arborilor marcați, cu diametre mari, și care au fost afectați cel mai probabil în urma procesului de exploatare, precum și o cioată de dimensiuni mai mari provenind de la un arbore dezrădăcinat și uscat. Volumul total al arborilor presupus a fi tăiați ilegal este de 11,196 mc, iar față de 1498 mc ca volum total al partizii reprezintă 0,75%.

În privința sancțiunilor contravenționale aplicate cu ocazia verificărilor, facem precizarea că, mare parte din acestea fac obiectul avertismentelor (intrând sub incidența legii prevenției), ceea ce denotă că multe dintre deficiențele constatate au un caracter minor.

Este regretabil faptul că, în urma unor anumite erori materiale și umane ale angajaților ocoalelor silvice, sau prin activitatea unor operatori economici din domeniul forestier care își desfășoară activitatea în județul Caraș-Severin, sunt aduse prejudicii de imagine asupra administratorului pădurilor proprietate publică a statului, care de-a lungul timpul și-a dovedit eficiența și transparența în actul administrativ.

Dan Câmpan – purtătorul de cuvânt al Direcţiei silvice Caraş-Severin

DIRECTOR, Zaharia Șandru

De același autor

Related Articles