dosare

Prefectura Caraş-Severin a constatat, în ultimul an, că 43 de acte administrative emise de autorităţile publice locale sunt ilegale. Este vorba de 42 de hotărâri ale consiliilor locale şi o dispoziţie de primar.

Potrivit adresei pe care Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor din Instituţia Prefectului a transmis-o la Ministerul Afacerilor Interne cu aspectele relevante rezultate în urma controalelor de legalitate, cele mai multe au fost încălcări ale dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici. În multe cazuri nu au fost respectate prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, referitoare la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat. Au fost constatate încălcări ale unor dispoziţii din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală sau nerespectarea OUG nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice şi a dispoziţiilor Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local.

Pe parcursul anului trecut, angajaţii Prefecturii cărăşene au verificat peste 26.600 de acte administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale.

(Sebastian Dragomir)