Gheorghe Românu, revocat din funcţia de primar al Aninei. Ordinul a fost semnat de prefectul Cristian Gâfu

Ordinul de revocare din funcţie a edilului din Anina este o consecinţă a deciziei definitive anunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat Gheorghe Românu în perioada 2012-2014. În consecinţă, prefectul cărăşean Cristian Gâfu a emis ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al oraşului Anina. Iată comunicatul Prefecturii cărăşene:

“Prefectul Cristian Gâfu a emis, în data de 10 mai 2021, Ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, al domnului Românu Gheorghe, ca urmare a Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1631 din 17.03.2021, definitivă, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul Românu Gheorghe în perioada 20.06.2012-03.07.2014.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că primarul Gheorghe Românu s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 20.06.2012-03.07.2014, deoarece a deţinut simultan atât funcţia de primar al oraşului Anina, cât şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Liceului ,,Mathias Hammer” Anina.

Gheorghe Românu a contestat în instanţă raportul de evaluare al ANI, însă Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea formulată, prin Sentinţa civilă nr. 3589/10.10.2017, rămasă definitivă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1631 din 17.03.2021.

Agenţia Naţională de Integritate a transmis Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin o adresă prin care a comunicat faptul că raportul de evaluare, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat primarul Românu Gheorghe, a rămas definitiv.

De asemenea, ANI a solicitat Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin să declanşeze procedurile disciplinare faţă de primarul Românu Gheorghe, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să comunice măsurile dispuse la finalizarea procedurii disciplinare precum şi dacă, după emiterea actului administrativ prin care s-a dispus aplicarea măsurilor disciplinare, persoana sancţionată a formulat contestaţie.

Totodată, Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin a solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Interne cu privire la emiterea ordinului prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al oraşului Anina. În răspuns, MAI opinează că se impune emiterea ordinului prefectului de încetare de drept a mandatului de primar faţă de Gheorghe Românu.

În  vederea aplicării măsurilor disciplinare prevăzute de lege în această situaţie, Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin a solicitat secretarului general al oraşului Anina să comunice referatul despre care se menţionează la art. 160, alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Ordinul Prefectului a fost emis în conformitate cu prevederile art. 160 alin (1) lit. b), alin. (3) , alin. (4), alin. (7) şi alin. (9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 25 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) precum şi art. 26 alin. (1), lit. h) din Legea nr. 176/2010 şi poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în comunicatul emis de biroul de presă al Instituţiei Prefectului Caraş-Severin.

De același autor

Related Articles