[AUDIO] GEC Nera se implică activ în rezolvarea problemei poluării din zona Moldova-Nouă printr-un nou proiect transfrontalier

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC Nera) implementează în perioada 10 septembrie 2019 – 9 septembrie 2021 proiectul RORS 337 „Reţea ROmânia – Serbia pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților miniere de exploatare a cuprului asupra calității apei din zona transfrontalieră”  finanțat prin Programul Interreg – IPA CBC Romania – Serbia.

Preşedintele executiv al GEC Nera, Cornel Sturza – Popovici pentru Radio Reşiţa:

Cornel Sturza-Popovici

Partenerul leader al proiectului este Universitatea de Vest Timișoara iar parteneriatul îi mai include pe Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor (Institutului pentru Minerit și Metalurgie Bor) și Grupul Ecologic de Colaborare NERA (GEC NERA).

Principalul rezultat al proiectului va fi un studiu asupra calității apelor de suprafață și subterane afectate de minerit, în special de depozitele de deșeuri miniere rezultate în urma acestei activități și va viza zonele de exploatare a minereului de cupru din Moldova Nouă și Bor.

GEC NERA realizează în cadrul proiectului o monitorizare prin activități de voluntariat a factorilor de mediu și a biodiversității din zona minieră Moldova Nouă și diseminează rapoartele de monitorizare precum și celelalte rezultate ale proiectului la nivelul grupurilor țintă și a populației.

În perioada noiembrie 2019 – martie 2020, au fost realizate 3 misiuni de monitorizare alternativă a mediului dintre care 2 în Romănia, în zonele Moldova Veche și Pojejena, și una în Serbia în zonele Vinci (comuna Golubac) și Veliko Gradište.

În cadrul monitorizării alternativea mediuluiinformațiile au fost percepute la nivelul simțurilor umane de bază iar pe baza lor a fost întocmit primul raport de monitorizare în cadrul proiectului.

Rapoartele de monitorizare alternativă a mediului furnizeză informații din zona societății civile și contribuie la fundamentarea deciziilor de prevenire și stopare a poluării cu deșeuri miniere conținând  metale grele care se manifestă ca o agresiune permanentă împotriva mediului natural și a așezărilor umane.

Recomandările primului raport de monitorizare elaborat de GEC Nera includ următoarele direcții de acțiune:

– Elaborarea de către Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul de Minerit și Metalurgie și Bor a unui studiu privind procedura de îndepărtare / neutralizare a cuprului și a altor metale grele din apele uzate și din fluxurile de drenare a apelor acide de mină. Măsura a fost asumată de UVT și IMM Bor prin implementarea proiectului RoRS 337.

– Implementarea de măsuri pentru eliminarea / neutralizarea cuprului și a altor metale grele din apele uzate și din fluxurile de drenare a apelor de mină acide.

– Implementarea măsurilor de reconstrucție ecologică a suprafețelor poluate cu deșeuri miniere de metale grele.

– Oprirea deflației materialului de pe suprafața depozitului Tăușani – Boșneag.

– Reintroducerea în circuitul agricol a terenurilor reabilitate. Detalii privind conținutul primului raport de monitorizare alternativă a mediuui pot fi accesate pe http://www.gecnera.ro/rapoarte_monitorizare/Raportul%20nr.%201%20de%20monitorizare%20alternativa%20a%20mediului.pdf

De același autor

Related Articles