Planul de management al unei arii protejate din Caraş-Severin, cuiul lui Pepelea în judeţ

Grupul Ecologic de Colaborare Nera a solicitat în repetate rânduri Ministerului Mediului rezilierea contractului pe care Regia Naţională a Pădurilor Romsilva îl are pentru Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului şi trecerea acestuia în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, pe considerentul că administratorii din prezent ignoră de câţiva ani definitivarea planului de management al ariei protejate.

Activitatea de monitorizare a Grupului Ecologic de Colaborare NERA în lunile noiembrie 2017 – ianuarie 2018 în sit-ul de importanţă Comunitară Cheile Caraşului, între localităţile cărăşene Goruia şi Grădinari atrage după sine nemulţumiri în ceea ce priveşte gestionarea tăierilor de arbori. Într-un comunicat recent, remis redacţiei, se menţionează că în perioada monitorizată au fost constatate tăieri de arbori pe malul stâng al râului Caraş, în aval de localitate Goruia. Locaţia, care face parte din reţeaua europeană NATURA 2000, susţin reprezentanţii Grupului ecologic de colaborare Nera este situată în interiorul perimetrului Parcului Semenic – Cheile Caraşului. Solicitată să ofere un răspuns, administraţia ariei protejate, a răspuns.

Nicolae Ifca, directorul parcului, pentru Radio Reşiţa:

“Administraţia a desemnat pe şeful pazei şi pe un agent de teren să se deplaseze la faţa locului să vadă dacă cele menţionate de GEC Nera se adeveresc. Controlul nu s-a efectuat doar de Administraţia parcului ci împreună cu reprezentanţii Gărzii Forestiere, Inspectoratul Judeţean al Gărzii de Mediu, Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin-delicte silvice, iar în teren au constatat că în urma comunicatului erau câteva cioate de anin în zona luncii care se află pe raza UAT Goruia, care din coordonatele luate cu GPS-ul şi suprapuse pe cele care se află pe site-ul Ministerului Mediului nu se suprapun pe sit potrivit celor comunicate de GEC Nera. Aceste cioate se regăsesc pe suprafeţe proprietate privată, iar oamenii din zona respectivă şi-au asumat răspunderea pentru că ei au tăiat câţiva arbori.”  

Directorul administraţiei Parcului Semenic – Cheile Caraşului a mai spus că, în zona precizată nu există fond forestier, iar coordonatele prezentate de membrii Grupului ecologic de colaborare Nera nu corespund cu informaţiile GPS verificate şi conforme limitelor parcului existente pe site-ul Ministerului Mediului.

În concluzie comisarii Gărzii Naţionale de Mediu Caraş-Severin vor aplica amenzi, în consecinţă, celor care au tăiat arborii din imediata apropiere a luncii Caraşului de pe raza comunei Goruia.

Nicolae Ifca a subliniat că, în maximum două săptămâni va prezenta celor interesaţi planul de management al arie protejate, aflat momentan în fază de definitivare.

Prezentăm mai jos comunicatul GEC Nera remis redacţiei:

La imaginea jalnică a administrării ariilor naturale protejate din zona Parcului Naţional Semenic – Caraşului contribuie şi autorităţile de control.

Grupul Ecologic de Colaborare NERA a monitorizat în lunile noiembrie 2017 – ianuarie 2018 implementarea de către RNP ROMSILVA a contractului nr. 113/ 08.12.2014 încheiat cu Ministerul Mediului privind administrarea activităţilor de protecţie a naturii în Sit-ul de Importanţă Comunitară ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului din cadrul reţelei europene de arii protejate Natura 2000 şi modul de implicare în acest caz a autorităţilor cu responsabilităţi directe în stoparea tăierilor ilegale de arbori.

În acest context, în perioada monitorizată au fost constatate tăieri recente şi din anii anteriori a unui număr mare de arbori cu diametre de cca. 40-50 cm pe malul stâng a râului Caraş, pe DJ 581, la 600 m şi respectiv la 900 m în aval de localitate Goruia, în puncte având perechile de coordonate geografice: 45°11’11.64″N; 21°45’44.98″E şi 45°11’7.08″N; 21°45’35.07″E. Aceste puncte sunt situate în interiorul perimetrului SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului (detalii pe http://apmcs-old.anpm.ro/files/APM%20CS/Biodiversitate/Natura%202000/semenic-cheilecarasuluisci.pdf şi în imaginile ataşate comunicatului de presă). Imaginile înregistrate confirmă că, în conformitate cu Legea Apelor, locaţiile se găsesc pe un teren administrat de AN Apele Române.

În legătură cu aceste tăieri, prin scrisoarea 2812/ 03.01.2018 GEC Nera a notificat şi a cerut puncte de vedere de la Comisariatul Judeţean Caraş – Severin al Gărzii Naţionale de Mediu (CJCSGNM), Garda Forestieră (GF) Timişoara şi Inspectoratul de Poliţie Caraş – Severin (IJPCS) privind: legalitatea tăierilor şi volumul de masă lemnoasă tăiată recent şi în anii anteriori; existenţa în anul 2017, sau în anii anteriori, de sesizări din partea RNP ROMSILVA, Primăriilor şi AN – APELE ROMANE în legătură cu aceste tăieri şi măsurile dispuse împotriva celor vinovaţi de administrarea necorespunzătoare a SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului. Scrisoarea a fost deasemenea transmisă spre informare şi celorlalţi factori direct interesaţi.

În toate răspunsurile primite se menţionează că nu au existat în anul 2017 sau în anii anteriori sesizări în legătură cu tăieri de arbori pe teritoriul comunei Goruia. IJPCS şi GF Timişoara mai spun în răspunsuri că pe teritoriul comunei Goruia tăierile de arbori au fost ilegale, în volum de 16,2 mc în 2017 şi 7,32 mc în 2014, motiv pentru care s-au făcut demersuri pentru pedepsirea celor vinovaţi. Răspunsurile nu precizează însă dacă tăierile au fost în SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului.

În răspunsul CJCSGNM se precizează că în anul 2017 nu a efectuat controale în SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului. Ulterior instituţia nu a mai furnizat în termen legal informaţiile cerute de GEC Nera prin scrisoarea 2812/ 03.01.2018.

A mai fost primit un răspuns şi de la ANANP în care se spune că, în ce priveşte contractul de administrare nr. 113/ 08.12.2014, i s-a fixat RNP Romsilva un nou termen pentru prezentarea unui proiect de plan de management al ariilor naturale protejate din zona PN Semenic Cheile Caraşului (al câtelea termen după funcţionarea timp de 13 ani a parcului fără plan de management aprobat?) şi pentru soluţionarea diferendelor permanente pe care le are cu administraţia parcului.

Din răspunsurile primite lipseşte răspunsul cheie din partea autorităţii specializate în controlul implementării Legii Ariilor Naturale Protejate, adică al CJCSGNM, care nici acum şi nici în trecut nu a controlat cazurile de agresiune împotriva ariilor naturale protejate atunci când a fost sesizată de către GEC Nera pe cazuri punctuale.

Fără acest răspuns, din răspunsurile furnizate de către celelalte autorităţi, rezultă că se taie ilegal arbori undeva pe teritoriul comunei Goruia. Concluzia mulţumeşte atât administratorul de activităţi pentru protecţia naturii, respectiv RNP Romsilva cât şi administratorul de teren, respectiv AN – Apele Române. Vinovăţia ambelor instituţii pentru tăierile de arbori în SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului rămâne „în ceaţă” , iar în final este posibil să ni se spună că vinovaţi sunt doar nişte localnici care au tăiat ilegal de mai mulţi ani undeva pe teritoriul comunei Goruia. Într-un „sat fără câini” spunem noi !

Aceasta este imaginea jalnică pe care o oferă întreaga administrare de 13 ani a ariilor naturale protejate din zona PN Semenic – Caraşului precum şi modul de implicare a autorităţilor de control, imagine care în 2017 a primit calificativul „insuficient” (detalii pe http://ananp.gov.ro/ananp/wp-content/uploads/2017/12/4.-evaluare-vest.pdf) din partea ANANP care monitorizează contractul nr. 113/ 08.12.2014 în numele Ministerul Mediului.

În contextul aceluiaşi calificativ a început şi anul 2018 motiv pentru care GEC Nera consideră că timpul sancţionării RNP ROMSILVA prin calificative a trecut şi cere din nou Guvernului României şi Ministerului Mediului ca să facă demersurile necesare pentru rezilierea contractului de administrare pe care RNP Romsilva îl are cu Ministerul Mediului și să treacă administrarea ariilor naturale protejate din zona PN Semenic – Cheile Caraşului în subordinea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate în cadrul unei instituții publice destinată protecţiei ecosistemelor.

Sursa foto: TravelEurope.ro

2 COMENTARII

  1. Garda de Mediu Caraş – Severin, care este autoritate specializată în controlul tăierilor de arbori în arii naturale protejate nu s-a implicat în constatarea tăierilor de arbori monitorizate de către GEC Nera în ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului între Goruia şi Grădinari şi nu a furnizat un punct de vedere solicitat de către GEC Nera în acest caz. Este de asteptat ca RNP Romsilva/administratia parcului sa-si apere slaba administrare a contractului nr. 113/ 08.12.2014 încheiat cu Ministerul Mediului. Celelalte autoritati au constatat taieri de 16,2 mc în 2017 şi 7,32 mc în 2014. Acestea insa nu sunt autoritati de control de specialitate pe Legea Ariilor Naturale protejate . Le mulţumim pentru implicare dar localizarea realativa a acestor tăieri trebuie luată ca atare. Cioatele însă rămân pe loc şi locaţia lor va fi constatată de Corpul de Control al Ministrului Mediului

    • dacă aşa spune legea, probabil ştie ce spune… nu contestăm noi asta. adresaţi-vă lor! vă mulţumim

Comments are closed.