[FOTO] Inovaţie în recreaţie la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Primăvara”

La Centrul Școlar de Educație Incluzivă „PRIMĂVARA” din Reșița, a avut loc joi, 10 noiembrie, inaugurarea centrului de activitate outdoor, „Inovație în recreație”, destinat învățării experiențiale. 

Acest proiect s-a născut ca efect al preocupărilor conducerii unității de a eficientiza procesul educațional- recuperator al copiilor și elevilor cu dizabilității din Centrul Școlar de Educție Incluzivă ”PRIMĂVARA” Reșița.

Rezultatul provocărilor lansate este rodul unei munci de echipă, în care, cadrele didactice din organizație s-au inspirat și elaborat instrumente de elaborare psihomotrică pentru toate grupurile țintă vizate, structurate pe niveluri de învățământ. 

Din dorința de a facilita procesul de cunoaștere și înțelegere a lumii, echipa profesională și-a propus ca EDUCAȚIA EXPERIENȚIALĂ, definită a fi educația prin acțiune, prin liber arbitru și cooperare, să devină strategia centrală a acestui demers. Astfel, preconizăm ca învățarea din propria experiență, prin observarea directă și interacțiunea cu mediul să conducă la descoperirea de noi informații, obținute la”prima mână”, care să confere ulterior posibilitatea de experimentare activă după modelul ELM (Experiential Learning Model) susținut de David A. Kolb

Prin urmare, oferta noastră pentru centru de învățare experiențială sperăm a se dovedi a fi flexibilă și în plină expansiune, racordată permanent la nevoile elevilor și organizată din perspectiva asigurării unor servicii în folosul incluziunii sociale”, a declarat directorul centrului, psiholog Mazera Mihaela Adela.

De același autor

Related Articles