[FOTO-AUDIO] Dezastru în pădurile din Caraş-Severin: Garda Forestieră Timişoara a depistat nereguli grave pe raza Ocolului Silvic Nera, administrat de Direcţia Silvică judeţeană

În cursul anului 2021, Garda Forestieră Timișoara a efectuat un control tematic cu privire la respectarea regimului silvic la Ocolul Silvic Nera – Direcția Silvică Caraș-Severin – Regia Națională a Pădurilor RNP Romsilva.

Conform comisarului şef Amar Ienea, în urma controlului au fost constatate o multitudine de nereguli, precum:

Amar Ienea

11.311 arbori tăiați ilegal, în volum de 1.193,76 mc, cu o valoare de 367.552 lei;

în două cantoane silvice reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara, au finalizat controalele în calitate de asistenți deoarece din diverse motive pădurarii gestionari nu au mai participat la control, fiind respectată procedura legală în această situație;

au fost înaintate Parchetului 19 plângeri penale ce vizează tăierea fără drept de arbori aflați în gestiunea pădurarilor;

o plângere penală pentru tăierea fără drept de arbori în parchetul exploatat în regie proprie de Ocolul Silvic Nera;

4 plângeri penale ce vizează tăierile fără drept de arbori în parchetele agenților economici;

o plângere penală ce vizează folosirea fără drept a dispozitivului special de marcat de către personalul silvic;

de asemenea pentru tăieri fără drept de arbori în parchetele exploatate de către echipele Ocolului Silvic Nera, a fost retras Certificatul de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră a acestuia;

totodată pentru tăieri fără drept de arbori a fost solicitată retragerea Certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră deținut de 2 operatori economici care au efectua exploatări forestiere pe raza Ocolului Silvic Nera;

s-au aplicat 8 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 18.000 lei, Ocolului Silvic Nera;

s-au aplicat un număr de 25 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 21.000 lei, personalului Ocolului Silvic Nera;

operatorilor economici care au desfășurat activități de exploatări forestiere, fără respectarea legislației în vigoare, pe raza Ocolului Silvic Nera, li s-au aplicat un număr de 18 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 14000 lei;

s-a aplicat măsura complementară de confiscare fizică a unui volum de material lemnos de 41,49 mc, din care 36,24 mc lemn rotund fag și 5,25 mc furnir tehnic fag – din gestiunea depozitului de material lemnos ce aparține Ocolului Silvic Nera;

în urma verificării lucrărilor de împăduriri s-a constatat că acestea nu au fost executate pe suprafața de 0,59 ha, fiind dispusă imputarea contravalorii lucrării și anume 6726 lei și a unui număr de 2.953 puieți;

a fost dispusă imputarea sumei de 65.684,28 lei, reprezentând contravaloarea a 117,8 ha de degajări recepționate însă neefectuate în teren;- a fost dispusă imputarea sumei de peste 24000 lei, reprezentând contravaloarea a 42,13 ha de curățiri recepționate însă neefectuate în teren;

a fost constatată lipsa un număr de 1397 puieți forestieri din specia molid din pepiniera Ocolul Silvic Nera, fiind dispusă imputarea sumei de 1397 lei, reprezentând contravaloarea lor;

Analizând activitatea de pază a Ocolului Silvic Nera, s-a constatat că în cursul anului 2020, angajații ocolului, au efectuat:- 35 de controale în fondul forestier administrat, în urma cărora au identificat doar 16 cioate ale arborilor tăiați fără drept cu un volum de 2,34 mc și o valoare de 430,12 lei;

4 controale în fondul forestier al UAT-urilor, unde nu au constatat niciun fel de nereguli;

5 controale în fondul forestier efectuate de delegații RNP, care au constatat pagube provenite din tăieri de arbori fără drept, în volum de 19,14 mc, cu o valoare de 3452,37 lei;- 4 controale parțiale, în urma cărora au constatat pagube provenite din tăieri de arbori fără drept, în volum de 110,34 mc, cu o valoare de 34347,8 lei;

cu privire la respectarea regulilor silvice în parchete, Ocolul Silvic Nera a efectuat 48 de controale, aplicând doar 2 sancțiuni.

Potrivit comisarului şef al Gărzii Forestiere Timişoara, Amar Ienea, este cea mai gravă abatere până în prezent pe raza unui ocol silvic de stat, administrat de Direcţia Silvică a judeţului Caraş-Severin care nu a luat nicio măsură concludentă în teren, nici asupra personalului de conducere a Ocolului Silvic la care au fost constatate abaterile, precum nici la celelalte ocoale cu probleme din judeţ, verificare recent.

Surse: Garda Forestiera Timisoara

Cele mai citite

Related Articles