Radio România Reşiţa este radioul oamenilor şi promovează Valoarea.
Din acest motiv şi din respect pentru toţi ascultătorii, din țară și din afara granițelor, în Anul Centenarului Marii Uniri, aducem pe calea undelor în casele şi sufletele voastre, oameni de valoare, a căror menire este aceea de-a înălţa cultura şi spiritul poporului român.

În această seară, de Ziua Mondială a Presei, invitata noastră este Dorina Sgaverdia, un cunoscut om de litere și presă, alături de care vom face o analiză a presei românești din comunism și până astăzi.
Deasemenea vom vorbi și despre ultima carte, semnată Dorina Sgaverdia, „JOCURI ÎN IMPERIUL DE CENUŞĂ – 3 minute la Radio România Reşiţa” , un volum de comentarii Lansarea volumului, apărut la Editura UZP, a avut loc astăzi, de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie din Reşiţa.
Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România și reuneşte comentariile politice prezentate de Dorina Sgaverdia la Radio România Reşiţa în anii 2012, 2013, 2014.
La eveniment au fost prezente personalități din Reșița și din județ.

La numerele de telefon 0255.20.60.61 sau 0255.20.60.62 puteți intra în dialog cu invitata noastră.

Emisiunea se transmite live pe pagina de facebook Radio România Reșița.

Rămâneți ACASĂ pe frecvenţele 105.6 FM şi 91,9 FM – 92,8 FM pentru ascultătorii din Clisura Dunării, sau pe radioresita.ro, ori pe telefon, indiferent că este fix sau mobil, sunând la numărul 031.504.04.34, apel cu tarif normal, puteţi asculta oricând şi de oriunde Radio Reşiţa.

Anca Bica Bălălău

Nota redacţiei:

Cu prilejul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România ne-a trimis următorul mesaj:

DECLARAȚIA DE PRINCIPII A UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

3 mai 2018

Cine suntem, ce vrem și de ce

CINE SUNTEM

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este o organizație profesională din care fac și pot face parte jurnaliști cetățeni români indiferent de etnie și jurnaliști etnici români din toată lumea, indiferent de țara în care se află, dacă aderă la principiile și statutul UZPR.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este parte activă a societății civile și, în acest sens, își asumă, ca misiune socială, prin membrii săi, rolul de avertizor public asupra derapajelor politice, morale, economice și juridice ale factorilor decidenți, ca și acela de promotor al ideilor mari și constructive venite din mediul social, care pot conduce la progresul de orice fel al României.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este cea mai coerentă și mai numeroasă organizație de breaslă din România, care luptă pentru drepturile sociale ale tuturor românilor, ale jurnaliștilor în general și ale membrilor săi în special. Este, de altfel, singura organizație de breaslă cu statut de uniune de creație și utilitate publică.

CE NE DEFINEȘTE

 

  1. Ceea ce definește primordial și fundamental Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, ca parte a societății civile românești, este PATRIOTISMUL.
  2. Ca un corolar al acestei caracteristici de bază, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România se definește prin atașamentul față de sistemul de valori identitare care au făcut posibilă persistența și supraviețuirea poporului român într-o istorie ostilă, promovarea în spațiul public a acestor valori, ca părți componente și organice ale valorilor europene și universale. În viziunea UZPR, valorile naționale și cele europene nu sunt opozabile, ci complementare.
  3. Întrucât jurnalistul este formator de opinie, cu toate responsabilitățile ce decurg din această caracteristică – și ca o contrapondere la mercenariatul cronic care subminează onoarea și misiunea presei în societate – Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România luptă pentru resuscitarea CLAUZEI DE CONȘTIINȚĂ a practicii profesionale și recuperarea demnității de jurnalist. De aceea, UZPR și-a ales ca simbol/model tutelar al breslei pe jurnalistul MIHAI EMINESCU, care a fost nu numai „omul deplin al culturii române” (Constantin Noica), ci și modelul deontologic tutelar, conștiința supremă a meseriei de jurnalist.
  4. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România se definește, de asemenea, prin rezistența fermă la presiunile de orice fel care vizează deznaționalizarea și dezintegrarea teritorială a României, ca și prin respingerea categorică a tendințelor de modificare a articolului 1 alin. 1. din Constituție („România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil”).

DIRECȚII DE ACTIVITATE

Mobilizarea societății civile, a specialiștilor (istorici, sociologi, juriști etc.) pentru dezbaterea și clarificarea, în cadru organizat și cu largă expunere publică, a unor probleme sensibile care frământă opinia colectivă actuală, intoxicată adesea de idei false sau abordări excesive: adevărul istoric complet despre Marea Unire, problema reîntregirii, adevărul despre mișcarea legionară, meritele și vinovățiile unor mari personalități din perioada interbelică și din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (Mircea Vulcănescu, Valeriu Gafencu, Mihail Manoilescu, Petre Țuțea, Mircea Eliade, Mareșalul Ion Antonescu etc.). UZPR propune, susține și se angajează să modereze organizarea unor procese publice făcute de specialiști români și străini, pentru lămurirea, odată pentru totdeauna, a acestor laturi obscure ale istoriei noastre relativ recente.

  1. Implementarea activă a membrilor UZPR (organizați în grupuri, colective de inițiativă etc.) în proiecte finanțate de guvern sau de Uniunea Europeană, proiecte care vor fi susținute de UZPR prin autoritatea sa, dar ai căror beneficiari vor fi, în totalitate, inițiatorii și organizatorii.
  2. Implicarea membrilor UZPR în acțiuni comune de socializare „ludică”, prin organizarea de concursuri, expoziții foto sau de caricatură, team building, întâlniri bazate pe afinități de orice fel, cluburi etc., pentru a „vasculariza” cât mai mult comunicarea între membrii Uniunii.
  3. Mobilizarea jurnaliștilor tineri (prin întâlniri, prelegeri, dezbateri etc. organizate la facultățile de jurnalism) în acțiuni specifice UZPR, scopul fiind înscrierea acestora în UZPR. Tinerețea nu reprezintă, în accepția Uniunii, o valoare în sine (așa cum nici senectutea nu reprezintă o valoare în sine), dar este nevoie de întinerirea Uniunii, pentru a putea asigura conservarea și continuitatea aceluiași sistem de valori care definesc UZPR. Aceste acțiuni de „desant” se pot organiza nu doar la nivel central, ci și la nivel regional, prin filiale sau grupuri, acolo unde există centre universitare.
  4. Participarea activă a UZPR la marile evenimente comemorative ale națiunii și poporului român, cu proiecte și ințiative care să contribuie la reînarmarea mentală a cetățenilor români, prin reactivarea arsenalului de valori naționale, interzise, denigrate, ascunse sau ignorate voit.

Acestea ar fi, în rezumat, reperele care definesc și legitimează existența, în spațiul public, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ca ferment activ al societății românești și, în egală măsură, ca uniune de creație și utilitate publică. Textul prezentat mai sus este o sinteză preliminară realizată de Consiliul Director al UZPR, în urma propunerilor făcute de membrii Uniunii, ca urmare a hotărârii aprobate în Adunarea Generală din 24.03.2018.

Așteptăm completări, obiecții și comentarii la propunerea noastră astfel formulată.

CONSILIUL DIRECTOR AL UZPR