[FOTO] 23 august 1944: ”un comunicat important pentru țară”

În anul 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial  România a ieșit din alianța cu Puterile Axei, trecând de partea aliaților. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizate.

Ziua de 23 august pentru foarte multe generații de români, trăită sau povestită are semnificații puternice și este legată de radioul național prin încărcătura emoționantă de atunci.

În seara zilei de 23 august 1944 Regele Mihai a intrat într-o cameră specială unde a înregistrat Proclamația către țară, ce urma să fie difuzată la radio.

La ora 21.30 posturile centrale de radio au început să anunțe că în curând se va transmite ”un comunicat important pentru țară”.

Începând cu ora 22:12, s-a transmis la radio următoarea Proclamație:

„Români,

În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină înţelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale, pentru salvarea ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite.

Români,

Un nou guvern de uniune naţională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării de a încheia pacea cu Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile ne-au garantat independenţa ţării şi neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită.

Români,

Poporul nostru înţelege să fie stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre libere luate şi care nu atinge drepturile nimănui este un duşman al neamului nostru. Ordon armatei şi chem poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice sacrificii împotriva lui. Toţi cetăţenii să se strângă în jurul tronului şi al guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va da ascultare guvernului se opune voinţei poporului şi este un trădător de ţară.

Români,

Dictatura a luat sfârşit şi cu ea încetează toate asupririle. Noul guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor ţării sunt garantate şi vor fi respectate. Alături de armatele Aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de la Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină.

Români,

De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independenţa împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărî singuri soarta depinde viitorul ţării noastre. Cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să păşim hotărâţi pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei Românii libere, puternice şi fericite”.

După difuzarea mesajului la radio, au izbucnit demonstrații populare de entuziasm.

După demiterea și arestarea lui Ion Antonescu, generalul Constantin Sănătescu a fost însărcinat cu formarea unui guvern cu reprezentanții partidelor democrate, cu unii politicieni comuniști și cu ofițeri ai armatei.

Acest guvern a negociat armistițiul cu URSS, prin care s-a obligat să plătească despăgubiri de război, să admită pierderile teritoriale din est din 1940 și să acorde funcții mai importante comuniștilor. Armata sovietică a ocupat întreaga Românie, intrând, la 31 august, în București, dar, deși, la început, soldați și ofițeri români au fost luați prizonieri de aceasta, în cele din urmă s-a acceptat colaborarea armatei regale române în vederea înfrângerii Germaniei Naziste. Armata română a recucerit Transilvania de Nord și a continuat eliberând Ungaria (cu ocuparea Budapestei) și Cehoslovacia.

Mai târziu autoritățile comuniste i-au cerut Regelui abdicarea, fapt petrecut la 30 decembrie 1947, când Petru Groza si Gh. Gheorghiu-Dej l-au amenintat pe Suveran cu execuția a o mie de tineri, în cazul în care nu ar fi abdicat.

La 3 ianuarie 1948, Regele Mihai și Regina-mamă Elena au părăsit România. Pe peronul Gării de Nord din București:Plec cu moartea în suflet, a spus in limba franceză Majestatea Sa Regele Mihai I.

Mulți români percep ziua de 23 august, încă așa cum le-a fost predată la școală în perioada comunistă, anume ca o lovitură de stat ce a inaugurat comunismul în România, dar în realitate, această lovitură de stat comunistă a avut loc la data de 6 martie 1945.

Până în decembrie 1989, 23 august era Ziua Naţională a României. Dacă nu ar fi existat  Revoluţia, astăzi ar fi avut loc festivităţi închinate “conducătorului iubit”, Nicolae Ceauşescu, cel care confiscase  Ziua Naţională pentru propria lui omagiere.

Astăzi 23 august este o amintire la care ne raportăm mai degrabă prin gândul de a merge cu prietenii la mici și bere, nu mai există decât ușoara nostalgie a defilărilor pe stadioane, a unor timpuri ce-au apus într-un august trecut în uitare după anul 1989.

Anca Bica Bălălău

Sursa: wikipedia

De același autor

Related Articles