Incompatibilitate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin! ANI a constatat faptul că fostul director executiv Carmen Sorescu s-a aflat în stare de incompatibilitate, deoarece simultan cu această funcţie a fost şi manager a unui proiect european. Este vorba de perioada martie – noiembrie 2012 şi februarie – iunie 2014.

Persoana evaluată a încălcaţ astfel, dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, iar potrivit art. 94, alin. 2^2 din acelaşi act normativ „Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiecţ dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SORESCU CARMEN STĂNICA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Natională de Integritate îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidentialităţii, impartialităţii, independentei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

Daiana Roşca