Întreprinderile mici şi mijlocii din vestul ţării pot solicita în continuare fonduri nerambursabile. Depunerea proiectelor se va face până în 24 martie, prin aplicaţia MySMIS. Se pot acorda finanţări de minimum 200.000 de euro şi maximum 1 milion de euro, pentru construirea, modernizarea sau extinderea spaţiilor de producţie ori servicii, dotări, inclusiv instrumente de comercializare online.

Sunt finanțate construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție ori servicii, dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online, implementarea unor procese de certificare sau recertificare a produselor și alte investiții și activități. Toate condițiile de finanțare pot fi consultate pe https://adrvest.ro/2-2-imm-apelul-2/.

Pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii). Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în Regiunea Vest, în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate fi și în mediul rural.

Regiunea Vest beneficiază de 36,6 milioane de euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR 2014-2020. Până în prezent, au fost depuse 29 de proiecte, având o valoare nerambursabilă de 18,89 milioane euro.