Cu prilejul aniversării a 250 de ani de siderurgie la Reșița, Primăria Municipiului Reșița, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului pentru Monumente Istorice, finanțează lucrări de întreținere și reparații a construcțiilor monumente istorice, cu scopul protejării patrimoniului istoric al orașului.

Finanțările sunt disponibile pentru toate tipurile de proprietari: persoane fizice sau juridice, instituții publice, asociații, ONG-uri etc.

SE FINANȚEAZĂ URMĂTOARELE TIPURI DE LUCRĂRI:

INTERVENȚII REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU LUCRĂRI CARE SE POT EXECUTA FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE(în cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate) 10 proiecte x 100.000 lei (finanțare locală).

INTERVENȚII DE URGENȚĂ PENTRU CLĂDIRI MONUMENTE ISTORICE AFLATE ÎN STARE FOARTE AVANSATĂ DE DEGRADARE(pentru lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, care necesită autorizație de construire în regim de urgență) max. 200.000 lei/proiect (finanțare națională)

PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE CLDIRI MONUMENTE ISTORICDE(cu autorizație de construire) max.140.000 lei/proiect (finanțare națională).

Apelul este deschis până la 1 martie 2021.

Detalii suplimentare se pot obtine la Direcția Urbanism Primăria Reșița, telefon 0255/210.951 sau la adresa de e-mail: arhitectsef@primariaresita.ro.