Evaluarea Naţională 2022: sinteza rezultatelor înregistrate după soluţionarea contestaţiilor

Ministerul Educaţiei a publicat astăzi, 30 iunie, ora 10:30, rezultatele finale (după soluţionarea contestaţiilor) obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a care au susţinut probele Evaluării Naţionale (14 – 17 iunie 2022).

Rata de participare a fost de 95,5%: 148.496 de elevi prezenţi (dintr-un total de 155.561 de absolvenţi înscrişi). Dintre aceştia, 26.195 de candidaţi (17,6 %) au obţinut medii sub 5 (cinci). Au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă 6 elevi, lucrările acestora fiind notate cu 1 (unu).

Au fost înregistrate 21.854 de contestaţii (7,12% din numărul total de lucrări), dintre care 13.324 la Limba şi literatura română, 265 la Limba şi literatura maternă şi 8.265 la Matematică. În cazul a 13.757 de lucrări, contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 5.906 de lucrări notele au fost modificate prin scădere.

Rezultate Evaluarea Națională 2022 Județul Caraş-Severin

În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 82,4% (122.301 elevi, cu aproape 28.000 mai mulţi decât în anul 2021), în creştere cu 0,10% (135 de elevi) faţă de rezultatele iniţiale (82,3%). A crescut, de asemenea, şi numărul elevilor cu media generală 10: 237 (+ 16).

Procentual, la nivel naţional, 74% dintre notele contestate (16.262) au fost modificate cu diferenţe mai mici de 0,5 puncte, 3.218 (15%) note au fost modificate cu diferenţe între 0,5 şi 1 punct, 166 de note cu diferenţe între 1 şi 2 puncte (sub 1%), iar 17 note au înregistrat diferenţe mai mari de 2 puncte (16 la Limba şi literatura română şi 1 la Matematică).

În judeţul Dâmboviţa, unde în acest an a fost pilotată evaluarea digitalizată, calitatea evaluării a fost mult îmbunătăţită în raport cu media naţională. La proba de Matematică, 98,5% dintre notele contestate au rămas nemodificate sau au suferit modificări cu o diferenţă de cel mult 0,5 puncte.

Doar 3 teze au avut diferenţe mai mari de 0,5 puncte (cea mai mare diferenţă fiind de 0,6 puncte). Mai mult, 88,5% dintre teze nu au avut nota modificată sau au avut diferenţe de cel mult 0,3 puncte.

La proba de Limba şi literatura română, niciun elev nu a avut nota modificată cu diferenţe de 1 punct sau mai mult, cea mai mare diferenţă înregistrată fiind de 0,95 puncte. 81,5% dintre note au diferenţe de evaluare de sub 0,5 puncte.

La nivel naţional, la proba de Limba şi literatura română, 128.159 de elevi (86,1%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceştia, 824 de elevi au obţinut nota 10 (+ 14 în raport cu prima afişare).

La Matematică, 115.223 de elevi (77,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceştia, 3.038 au obţinut note de 10 (+ 72 în raport cu prima afişare).

La Limba şi literatura maternă, 8.903 elevi (96,1%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 83 de candidaţi au obţinut note de 10 (numărul notelor de 10 a rămas nemodificat).

Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

În prima etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat din acest an, completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 4 – 11 iulie. Repartizarea computerizată a candidaţilor din seria curentă, precum şi a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023 va avea loc în data de 14 iulie.

Un raport detaliat privind rezultatele finale din cadrul EN VIII 2022 este disponibil AICI

De același autor

Related Articles