Elevilor şi studenţilor care vor să lucreze în vacanţă le va fi mai uşor să îşi găsească un job.

Asta deoarece companiile care angajează elevi şi studenţi pe perioada vacanţei de vară pot beneficia de un stimulet financiar lunar.

Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţei de vară, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a incheiat contract individual de muncă.

Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat si salariul realizat, se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza: unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp partial.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor.

Elevii reşiţeni însă, nu sunt foarte interesaţi de această ofertă. Prioritare fiind examenul de Bacalaureat şi admiterea la facultate.