Astăzi, 25 martie, s-a desfășurat proba la Limba și literatura maternă din cadrul simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2021, în cele 2 licee de profil din județul Caraș-Severin (Colegiul Național „Diaconovici Tietz“ Reşiţa cu 6 elevi la Limba germană maternă și  Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova cu 5 elevi la Limba croată maternă). Au fost prezenți 9 elevi (din cei 11 elevi existenți în clasa a XII-a) iar 2 nu s-au prezentat la examen, ambii de la Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat din Carașova.

Precizăm că niciun elev nu a fost respins la controlul epidemiologic.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, nu sunt făcute publice, fiind comunicate elevilor și părinților în data de 31 martie, urmând să fie analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Toate unitățile de învățământ elaborează și transmit la inspectoratul școlar un raport pe școală, iar inspectoratul școlar elaborează un raport pe județ, care va fi transmis la Ministerul Educației. Raportul trebuie să includă și un plan de acțiune care va cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere.