După inundaţiile care au avut loc în judeţul Arad, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică va efectua controale pentru verificarea monitorizării calităţii apei potabile.

Operatorii sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă, utilizatorii de apă potabilă din industria alimentară şi HORECA precum şi autorităţile locale care au în teritoriu fântâni/arteziene publice a căror apă este utilizată pentru consumul populaţiei au obligaţia de a preleva şi de a duce probele de apă pentru analiză în laboratoarele acreditate de Ministerul Sănătăţii.

Neefectuarea acestor analize de apă sau efectuarea de către laboratoare neînregistrate la Ministerul Sănătăţii pentru controlul oficial al calităţii apei potabile, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 la 10.000 de lei.

Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii.”

Singurul laborator înregistrat în  Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile în județul Arad  este Laboratorul Direcției de Sănătate Publică Arad, înregistrat cu nr. 551 din 12.08.2019  pentru : prelevare de probe, monitorizare de audit și monitorizare de control.

Laboratorul DSP Arad efectuează, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, determinarea următorilor parametri:

 • Bacterii Coliforme
 • Escherichia Coli
 • Enterococi intestinali
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Clostridium perfingens
 • Număr de colonii la 22O C
 • Număr de colonii la 37O C
 • Amoniu
 • Clor rezidual
 • Conductivitate
 • Fier
 • Mangan
 • Nitrați
 • Nitriți
 • Oxidabilitate
 • pH