Ca urmare a precipitațiilor abundente, DSP informează unitățile administrative că trebuie să monitorizeze calitatea apei potabile din surse și rețele locale, fântâni, izvoare și foraje. Reprezentanții administrațiilor publice locale vor identifica și vor întocmi o evidență a tuturor surselor de apă destinată consumului uman, care au fost afectate de inundații, vor informa populația spre a nu folosi apa contaminată, decât în momentul în care fântânile vor fi asanate, dezinfectate și analizate din punct de vedere chimic și microbiologic prin laboratorul DSP.

Important de știut este că apa a cărei calitate a fost afectată de inundații, nu poate fi folosită pentru spălatul vaselor, spălatul pe dinți, pe mâini, spălarea alimentelor și pregătirea hranei. În aceste condiții fântânile se vor dezinfecta conform procedurilor în vigoare. În localitățile în care există microcentrale de aprovizionare cu apă, producătorul de apă sub îndrumarea DSP va controla starea de igienă și calitatea apei distribuite, luând măsurile necesare pentru ca totul să fie sub control.

Suprafețele care au fost inundate vor fi salubrizate, adică se va proceda la îndepărtarea sedimentelor și deșeurilor aduse de apă și apoi se va face dezinfecția solului cu o soluție clorigenă. Perimetrul closetelor individuale se va spăla și dezinfecta iar în interiorul acestora se vor turna 2-3 găleți cu soluție clorigenă 5-10%. Este obligatoriu ca substanțele clorigene să fie folosite sub formă de soluție.

E necesară atenție și la consumul alimentelor, deoarece unitățile cu profil alimentar adesea, sunt distruse în timpul inundațiilor și este posibil ca acestea să fie serios deteriorate, impunându-se controlul riguros al calității alimentelor. Inspectorii DSP au deschis și o anchetă în localitățile cele mai afectate de inundații pentru a preveni un eventual focar de infecții și pentru a stabili dacă cetățenii prezintă sau nu risc de îmbolnăvire, tocmai pentru a fi vaccinați la timp.