În cadrul şedinţei  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, de astăzi, 12.04.2021, s-a adoptat  Hotărârea nr. 42/12.04.2021, care prevede următoarele :

Art. 1. (1). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 13.04.2021, ora 00,00, pentru:

LocalitateaRata incidenței cumulate la 14 zile
GORUIA11,69
FÂRLIUG9,03

(2). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 13.04.2021, ora 00,00, pentru:

LocalitateaRata incidenței cumulate la 14 zile
RAMNA4,43
POJEJENA4,35

Art.2. Se aprobă funcţionarea operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Art.3. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi UAT-urilor Goruia, Fârliug, Ramna şi Pojejena din judeţul Caraş-Severin şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență Goruia, Fârliug, Ramna şi Pojejena prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

Măsurile suplimentare prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 12.04.2021, depăşeşte 7,5 / 1.000 locuitori, respectiv, Goruia şi Fârliug:

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-05,00, cu următoarele excepții:

a). deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b). deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c). deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05,00 – 18,00.

3. Prin excepţie de la prevederile pct.2, în intervalul orar 18,00 – 05,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

4. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, cu excepţia activităţilor prevăzute la art.2 din prezenta Hotărâre.

Măsurile suplimentare prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 12.04.2021,este mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, respectiv, Ramna şi Pojejena:

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-05,00, cu următoarele excepții:

a). deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b). deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c). deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05,00 – 18,00.

3. Prin excepţie de la prevederile pct.2, în intervalul orar 18,00 – 05,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

4. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, cu excepţia activităţilor prevăzute la art.2 din prezenta Hotărâre.

De asemenea, se vor respecta şi măsurile generale prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, la 14 zile, mai mare sau egală cu  3 / 1.000 locuitori.

1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

3. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

5. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

6. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.