UEM

Elevii care au luat bacalaureatul se pot înscrie la Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa. La studiile de licenţă la zi sunt disponibile 370 de locuri, la buget,  iar 555 la cu taxă. Pentru învăţământul la distanţă, conducerea universităţii scoate la concurs 300 de locuri. De asemenea pentru studii de masterat sunt disponibile 200 de locuri bugetate şi 305 cu taxă. Înscrierile se fac până în data de 23 iulie, zilnic între ora 9.00 şi 16.00.

Acesta este ultimul an în care admiterea se va face pe bază de dosar.  Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa vine de anul acesta cu două programe de şcolarizare noi, unul în domeniul ingineriei sistemelor de energii regenerabile şi unul de sociologie – resurse umane. Ambele programe au 39 de locuri bugetate. Pentru o mai bună informare şi gestionare a ocupării locurilor scoase la concurş Universitatea „Eftimie Murgu” va afişa situaţia la avizierul din incinta instituţiei, precum şi pe site-ul univerităţii, la adresa: www.uem.ro, unde se pot găsi detalii despre programele de şcolarizare pentru anul şcolar 2013 – 2014.