Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

Comitetul de Monitorizare al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera România-Serbia a aprobat Raportul Anual de Implementare pentru anul 2018. Bugetul programului este de 88 milioane de euro, din care aproximativ 75 de milioane reprezintă finanţare nerambursabilă din fondurile UE. Rezultatele obținute în cursul anului 2018 sunt legate de implementarea a 34 de proiecte și finalizarea a 11 proiecte prin intermediul cărora:

peste 14.000 de cetățeni au fost implicați în activități culturale, sociale sau servicii de îngrijire medicală; peste 21.000 de persoane au beneficiat de măsurile de protecție împotriva inundațiilor finanțate de program; 35 de structuri/inițiative transfrontaliere au fost create pentru promovarea turismului; 1.000 de persoane au beneficiat de cursuri de formare profesională etc.

Programul transfrontalier investește și în două proiecte strategice:  în domeniul transporturilor – obiectivul principal fiind reabilitarea infrastructurii de navigație pe canalul Bega; în domeniul sănătății pentru îmbunătățirea mijloacelor de diagnosticare și tratare a tumorilor maligne.

Programul continuă până în 2020 cu proiecte finanţate pe 4 axe prioritare, în domeniile: promovarea ocuparii forţei de muncă, protecţia mediului şi managementului riscurilor, mobilitate sustenabilă şi accesibilitate pentru turism sustenabil. Aria eligibilă a Programului este constituită din judeţele Timiş, Caraş – Severin şi Mehedinţi şi districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Branicevski, Borski, Podunavski din Republica Serbia.

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Ministerului Integrării Europene din cadrul Guvernului Republicii Serbia şi are în coordonare și Antena Secretariatului Comun, organizată în Zrenjanin.

Secretariatul Comun este organizat în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara, auditul la nivelul Programului este realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare sunt îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Persoanele interesate de cooperarea transfrontalieră finanțată de Uniunea Europeană în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia pot obține mai multe informații accesând site-ul: www.romania-serbia.net