Control la selecţia deşeurilor în Lugoj

Societatea de salubrizare Retim a demarat, pe scară largă, o acțiune de verificare a modului de colectare a gunoiului pe raza municipiului Lugoj. În acest sens au fost constituite echipe care vor însoți pe traseu angajații ce adună deșeurile din cartiere.

Controlorii vor trebui să constate gradul de conformitate al selectării gunoiului, cum
este prevăzut în contractele semnate și să ia măsuri de remediere în cazul neregulilor constatate. Cele mai mari probleme cu selectarea gunoiului apar în cartierele de blocuri, iar acolo unde se vor constata neconformități, nu se va mai ridică gunoiul până la
rezolvarea problemei.

Operatorul de salubritate spune că nu estepermis să aruncăm plastic și cartoane în pubela neagră destinată gunoiul menajer și nici pungile cu gunoi menajer în pubela galbenă
pentru reciclabile. Acțiunea a început din cartierele de pe strada Timișoarei, iar în primele zile de verificare s-a întocmit un “proces verbal de neconformitate precolectare deșeuri menajere și reciclabile” la Asociația de Proprietari de pe strada Timișoarei nr. 110. La mai multe scări de bloc s-a constatat că pubelele conțineau și alte tipuri de deșeuri față de cele permise.

Procesele verbale vor fi înmânate Poliției Locale, instituție abilitată să aplice sancțiuni, care sunt
între 500 și .1000 de lei pentru persoane fizice și 1.000 și 25.000 de lei pentru persoane juridice.