Consiliul Local Reşiţa se pregăteşte de ultima şedinţă din 2017

Consiliul Local Reşiţa se pregăteşte de ultima şedinţă din anul 2017. Aceasta se va desfăşura miercuri 20 decembrie de la ora 14. Ordinea de zi este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin concesiune, efectuat prin curse regulate în Municipiul Reșița, către Societatea Transport Urban Reșița S.R.L.

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al municipiului Reșița, Caietului de sarcini și proiectului Contractului delegării gestiunii activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al municipiului Reșița, prin achiziție publică de servicii

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală”

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare, pentru anul 2018, a funcțiilor publice din cadrul: aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița, inclusiv al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița, și anume: Serviciul Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșițași Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița, precum și al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” Reșița, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2018, a concediului de odihnă neefectuat în anul 2017, de către primarul și viceprimarii Consiliului Local al Municipiului Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării/dezlipirii unei suprefețe de 6 mp. din terenul cu suprafață totală de 30727,26 mp., înscris în C.F. nr. 3025 Cîlnic, nr. top G200/4/10/7/1/1/2/a, nr. cad. 5320, trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea fără licitație publică, în vederea construirii a două balcoane și modernizare apartament, str. Calea Caransebeșului bl. 18, sc. 2, ap. 2 către Manea Dorina și Manea Lucian Adrian

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 168/23.06.2019 – privind vânzarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Reșița, concesionate, ocupate de construcții preoprietatea unor persoane fizice și juridice

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Reșița a unor spații de birouri de la Societatea Cooperativă Meșteșugărească Prestarea Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. 344/17.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 297 din 31.10.2017 privind darea în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Caraș-Severin, a spațiului situat administrativ în Reșița, str. Cerna nr. 9, fost punct termic nr. 11, înscris în CF nr. 42244 Reșița, cu nr. top. R200/3/52/d/2

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului angajatorului PIEȚE REȘIȚA S.R.L. pentru a demara negocieri colective pentru majorarea salariilor brute, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați, respectiv să aprobe în A.G.A. la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. grila de salarizare obținută în urma negocierilor

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului angajatorului SC TERMO SERV CET SRL pentru a demara negocieri colective pentru majorarea salariilor brute, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați, respectiv să aprobe în A.G.A. la angajatorului SC TERMO SERV CET SRL grila de salarizare obținută în urma negocierilor

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1, la Contractul de mandat încheiat între SC TERMO SERV CET SRL și domnul adminstrator unic Drăghici Corvin la SC TERMO SERV CET SRL

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Căminelor, nr. 1

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Căminelor, nr. 3

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Căminelor, nr. 5

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 1

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Minda, FN (hală construcții metalice)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, FN (hală S.A.M.)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, FN (depou CF)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 69 (hală)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 1 (hale,ateliere, depozite)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Rozelor, nr. 1

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Castanilor, nr. 16, ap. 1 și ap. 2

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Petru Maior, nr. 16

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada 24 Ianuarie, nr. 14

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Paul Iorgovici, FN (secția furnale)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cireșului, nr. 45 A (clădire)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cireșului, nr. 2

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Primăverii, nr. 24

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Castanilor, nr. 90

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Valea Țerovei, nr. 16

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 200% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Paul Iorgovici, FN (hală sortare)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 200% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 2A

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 250% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cireșului, nr. 45A (canton)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 250% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cireșului, nr. 44 (anexă)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 250% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 2 C(şopron)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 20

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 5 (Hotel Semenic)

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Libertății, nr. 5

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

                                                            iniţiatori: Primar – Popa Ioan

                                                                        Viceprimar –Dacica Adrian Laurențiu   

                                                                            Consilier local – Sabo Mirel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Asociere în participațiune nr. 761/13/01/2015 încheiat între Municipiul Reșița și S.C. Marcom Fantastic R.L conform anexei

                                                            iniţiator: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/16.01.2017

                                                            iniţiator: Viceprimar –Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2, la Contractul de mandat încheiat între Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L. și domnul adminstrator unic Bistrian Dorin Nicolae la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

                                                           iniţiator: Consilier local –Chivari Silvia Mihaela

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Reșița, pentru anul școlar 2018-2019

                                                           iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Diverse

De același autor

Related Articles