Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la ora bilanţului semestrial

În primul semestru al anului 2019, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin a desfăşurat activităţi specifice, fiind evaluate situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale şi stabilite măsuri şi acţiuni pentru gestionarea acestora. Scopul principal al acţiunilor derulate a fost coordonarea unitară a forţelor responsabile şi gestionarea operaţională a situaţiilor de urgenţă produse.

Astfel, au fost întrepinse acţiuni şi măsuri pentru:

 • întocmirea şi transmiterea operativă către primării atât a unor mesaje de avertizare/atenţionare hidrometeorologică, cât şi a unor măsuri ce trebuie întreprinse la nivel local în urma emiterii atenţionărilor/avertizărilor hidrometeorologice;
 • monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor care s-au manifestat;
 • asigurarea fluxului informaţional;
 • efecturarea de exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace în teren;
 • efectuarea de antrenamente pentru alarmarea populaţiei;
 • constituirea, prin ordin al prefectului, a unor comisii mixte de validare pagube;
 • întocmirea unor planuri de acţiune judeţene pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă;
 • organizarea şi desfăşurarea atât a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale CJSU, cât şi a unora cu caracter tehnic.

Membrii Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă s-au întrunit în 10 şedinţe, din care 9 cu caracter extraordinar.

În urma acestor şedinţe au fost adoptate 13 hotărâri, din care:

 • 9 hotărâri pentru aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase ce au afectat judeţul, rapoarte întocmite de către grupul de suport tehnic nr. 1 al CJSU în baza proceselor verbale ale comisiilor mixte de constatare/evaluare pagube;
 • 4 hotărâri pentru stabilirea unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență la nivelul județului Caraș-Severin.

De asemenea, în concordanța cu baza legală în vigoare, a fost actualizat Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean nr. 80/24.05.2019.

Pentru verificarea unor documente privind intervenţia şi pregătirea în comun a forţelor specializate, în organizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin s-au desfăşurat exerciţii cu forţe şi mijloace în teren pe baza unor scenarii care privesc riscuri specifice identificate la nivelul judeţului:

 • în luna februarie – exercițiu de cooperare pentru gestionarea unei situații de urgență cu risc radiologic și a altor situații de urgență generate de producerea unor incendii, desfășurat la Spitalul Județean din Reșița;
 • în luna aprilie – exercițiu de cooperare pentru gestionarea unei situații de urgență generată de izbucnirea unui incendiu de vegetație, cu propagare la fondul forestier aparținând Ocolului Silvic Berzasca;
 • în luna iunie – exercițiu de cooperare pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui seism puternic, inclusiv riscuri colaterale; exercițiu s-a desfășurat la Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă cu participarea a 1.300 de elevi și cadre didactice.

Totodată, în fiecare lună, în prima zi de miercuri, localităţile şi operatorii economici sursă de risc au fost implicaţi în antrenamentele de alarmare organizate, la nivel naţional, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. În cadrul acestor antrenamente au fost testate/verificate echipamentele din componenţa sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă. În general, autorităţile locale au dovedit că ştiu ce au de făcut în astfel de situaţii, însă dotarea cu sisteme de alarmare, la nivelul judeţului, nu este la nivelul dorit.

În evidenţele statistice întocmite la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin se arată că, în perioada analizată, s-a intervenit în 96 de situații cauzate de inundaţii și fenomene meteorologice, dar şi în 2 cazuri de alunecări de teren.

Ca şi în alţi ani, au fost înregistrate o serie de evenimente pentru gestionarea cărora a fost nevoie de cooperarea mai multor structuri din cadrul CJSU şi adoptarea unor măsuri eficiente. Cele mai multe dintre evenimentele produse s-au manifestat pe timpul unor informări sau atenţionări şi avertizări hidrometeorologice. Astfel, pentru județul Caraș-Severin au fost emise 346 de notificări  hidrometeorologice, din care 91 avertizări COD PORTOCALIU, 66 fiind meteorologice şi 25 hidrologice. De asemenea, judeţul s-a aflat şi sub incidenţa unei avertizări hidrologice COD ROŞU de inundații.

În urma manifestării riscurilor inundaţii/alunecări de teren, furtuni-vânt puternic şi/sau precipitaţii masive, la nivelul judeţului, în semestrul I, au fost produse pagube în valoare de peste 12 milioane lei. Costurile de refacere/reconstruire fiind mult mai mari şi putând fi stabilite doar prin proiecte tehnice de specialitate.

De același autor

Related Articles