CNAS: Din 31 martie, va fi necesară o nouă evaluare si recomandare a medicului specialist pentru ca medicul de familie să poată elibera anumite rețete sau bilete de trimitere

Executivul a aprobat două acte normative care reglementează condiţiile de acordare a serviciilor medicale în sistemul de sănătate în trimestru II al anului 2021, urmând ca până la data de 1 iulie 2021 să fie elaborate şi aprobate actele normative necesare pentru punerea în aplicare a unor noi reglementări.

O serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, îşi vor pierde însă valabilitatea în data de 31 martie, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea de noi documente:

-biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare;

-biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive).

Conform reglementărilor în vigoare, spre exemplu, biletul de trimitere pentru specialităţi paraclinice (analize de laborator, spre exemplu) are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
Prin excepţie, pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 90 de zile calendaristice.

De asemenea, biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă (RMN, CŢ scintigrafie şi
angiografie) are valabilitate 90 de zile. Recomandarea medicală pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive îşi pierde valabilitatea dacă nu este depusă la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, cu câteva excepții ( spre exemplu pacienţi cu stome permanente, pentru obţinerea dispozitivelor de protezare stomii, prescripţia medicală se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată pentru un interval de maximum 12 luni consecutive).

În continuare, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul despecialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. Dacă aceste consultaţii medicale la distanţă se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.

De asemenea, medicii de familie pot emite prescripţie medicală în continuare pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist – scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele care se prescriu de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, secțiunea Comunicate, sau cel al CNAS.

De același autor

Related Articles