Casa Corpului Didactic Caraş-Severin susţine tinerii profesori prin cursuri de formare

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin derulează, în această perioadă, un amplu program de formare care are ca scop pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii examenelor de definitivat și de titularizare în sistemul de învățământ.

            În cadrul programului  „Start pentru definitivat”, cadrele didactie debutante, din învățământul preșcolar și  primar vor fi pregătite pentru a promova examenul de definitivare în învățământ prin cursuri de formare structurate în trei module: curriculumul şcolar – repere pentru proiectarea activităţii didactice; strategii de predare-învățare-evaluare pentru un demers didactic eficient și aspecte specifice privind metodica predării disciplinelor de specialitate. 

            Al doilea program care vizează pregătirea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante se numește „Abordare curriculară din perspectiva programei pentru titularizare în învățământ” și se desfășoară în perioada 1 aprilie – 15 mai 2004, la Casa Corpului Didactic Caraș-Severin.  Cursul este structurat în module tematice care urmăresc formarea unor competențe de bază, esențiale pentru desfășurarea unei activități didactice.

            Cadre didactice înscrise la cele două cursuri vor fi evaluate atât pe parcurs, prin probe scrise, orale și practice, cât și la final, pe bază de portofoliu. În derularea programelor de formare sunt implicați fomatori ai Casei Corpului Didactic, coordonați de către doamna Elena Pirtea inspector scolar pentru educatie timpurie și doamna Manuela Terciu inspector pentru învățământ primar de la Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.

            Examenul de definitivat reprezintă punctul de plecare în construirea viitoarei cariere profesionale pentru debutanții în sistemul de învățământ. Totodată, și cadrele didactice suplinitoare, care doresc să se titularizeze au nevoie de perfecționare psihopedagogică și metodică. Casa Corpului Didactic Caraș-Severin vine în sprijinul ambelor categorii de profesori, oferind ocazia unei pregătiri adecvate, nu numai din perspectiva examenelor pe care le vor susține în perioada următoare, ci și pentru desfășurarea muncii la catedră. Aceste programe  oferă cadrelor didactice un plus de siguranță în vederea susținerii examenelor de definitivare și de titularizare, precum și posibilitatea de a intra pe o rută ascendentă de profesionalizare, reprezentând, totodată o etapă importantă sub aspectul trecerii de la planul cunoașterii la cel al aplicabilității și al dezvoltării de competențe specifice profesiei didactice. Participare numeroasă la aceste programe de formare confirmă importanța lor în procesul de pregătire pentru susținerea și promovarea celor două examene” a declarat profesorul Ionuț Gârtoi, directorul Casei Corpului Didactic Caraș-Severin.

Sursă: CCD Caraş-Severin

Cele mai citite

Related Articles