Caraș-Severin: 4 firme sancţionate pentru nereguli la comercializarea petardelor

În perioada 04 decembrie 2023 – 05 ianuarie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au derulat acțiuni de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea/păstrarea articolelor pirotehnice.

Controalelele au constat în verificarea societăţii, a punctelor de lucru și a spațiilor de depozitare/comercializare, verificarea valabilității autorizaţiei emisă de inspectoratul teritorial de muncă și inspectoratul județean de poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea, autorizația acordată să coincidă cu operațiunile pe care le face în realitate agentul economic, articolele pirotehnice expuse la comercializare să aibă inscripţionate în limba română: categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor şi să fie puse la dispoziţia utilizatorilor.

De asemenea, s-a urmărit încurajarea unei abordări participative prin implicarea lucrătorilor şi angajatorilor pentru diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale aplicabile activităţilor cu articole pirotehnice și promovarea bunelor practici în activităţile în care sunt implicate aceste articole pirotehnice.  

Inspectorii de muncă au efectuat controale la 7 angajatori, din care 4 au fost sancționați cu 11 avertismente contravenționale și s-au dispus 11 măsuri obligatorii de remediere. Au fost identificate următoarele deficiențe:

  • neluarea măsurilor pentru punerea la dispoziția lucrătorilor a truselor de prim ajutor;
  • neetichetarea rafturilor cu sarcina maximă admisă;
  • lipsa mijloacelor pentru stingerea incendiilor în spațiul de depozitare;
  • nedesemnarea în scris a lucrătorilor care comercializează articolele pirotehnice;
  • neluarea măsurilor pentru ca valoarea rezistenței de dispersie a instalației de legare la pământ să nu depășească valoarea minimă admisă;
  • declarațiile de conformitate nu sunt traduse în limba română.

Nerespectarea dispozițiilor legale în domeniu poate atrage atât răspunderea contravențională cât și răspunderea penală a celor vinovați. Astfel, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni. De asemenea, amenzile de care sunt pasibili cei care încalcă legea sunt cuprinse între 1000 lei și 7500 lei, în cazul contravenienților persoane juridice limitele minime și maxime ale amenzilor majorându-se cu 100%.

Cele mai citite

Related Articles