Elevii și părinții găsesc în aceste document toate informațiile despre admitere, regulile, normele, metodologiile, calendarul admiterii, dar și specializările și codurile alocate pentru fiecare liceu, școală profesională sau duală în parte, cu numărul de clase și locuri disponibile și ultima medie de admitere din anul școlar precedent.

Broșura de admitere a fost transmisă în format electronic către toate unitățile de învățământ din județ, iar  la începutul săptămânii viitoare va fi distribuită și în format tipărit celor peste 1700 de elevi din clasa a VIII-a, din județul Caraș-Severin. 

În perioada desfășurării Admiterii 2021, elevii și părinții sunt sfătuiți să apeleze cu încredere la paginile web oficiale ale MINISTERULUI EDUCAȚIEI, http://www.edu.ro, Portalului MINISTERULUI EDUCAȚIEI –  Admitere 2021 http://admitere.edu.ro/2021/ și ale INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEȚEAN CARAŞ-SEVERIN http://isjcs.ro, unde vor  găsi întreaga metodologie şi toate datele necesare unei orientări cât mai corecte.

În broşură se va regăsi şi menţiunea că, pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor/părinţilor este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ.

Etapele următoare:

17 mai– 11 iunie 2021: ședinţe de instruire cu părinții şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.).

14 iulie 2021 – completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la Evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.

15 iulie 2021anunțarea ierarhiei la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.