[AUDIO]Lemnul de foc, suficient pentru toată lumea, în Caraş-Severin

Ca în fiecare an, direcția silvică a luat toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziția populației a lemnului de foc rezultat din exploatarea în regie proprie, volumul pus la dispoziția populației putând cumula până la sfârșitul anului peste 35 mii mc, îndeplinind astfel prevederile parteneriatelor pe care le avem încheiate cu comunitățile locale în acest sens.

Directorul tehnic al Direcţiei silvice Caraş-Severin, Dan Câmpan a declarat pentru Radio Reşiţa că, până astăzi a fost oferit populației în cadrul parteneriatelor un volum de 25 mii mc, din care a fost cumpărat un volum de 16 mii mc, și nu sunt înregistrate cereri care să nu poată fi onorate. Pe lângă populație direcția silvică a livrat și poate să livreze în continuare lemn de foc unităților de învățământ, spitalelor și altor instituții din județ finanțate integral sau parțial din bugetul de stat. Stocurile de lemn de foc pe fiecare ocol silvic pot fi aflate prin consultarea paginii web a RNP Romsilva, informația fiind actualizată lunar, disponibil fiind un volum de 16.000 mc de lemn destinat încălzirii locuințelor.

Dan Câmpan

Pentru a ușura accesul la lemnul de foc Romsilva a pus în circulație încă din anul 2018 un ghid pentru procurarea lemnului de foc, ghid ce a fost distribuit prin efortul personalului silvic cât mai multor cetățeni ai județului, acesta conținând pașii care trebuie urmați de către cei care doresc să cumpere lemn de foc de la ocoalele silvice și prețurile de vânzare a lemnului.

Tot ceea ce trebuie să facă cetățenii este:
✔ Să meargă la primărie sau la ocolul silvic ca să solicite cumpărarea de lemn pentru foc;
✔ Să contacteze pădurarul din zonă;
✔ Să plătească lemn dorit la ocolul silvic sau direct la pădurar sau gestionar;
✔ Să ridice cantitatea de lemn plătită, din locul și ziua comunicate de pădurar sau gestionar;
✔ Să păstrează bonul fiscal și avizul de însoțire.

Dacă ghidul pentru procurarea lemnului de foc nu ajuns încă la anumiți cetățeni îi rugăm să contacteze ocolul silvic sau pădurarul pentru a intra în posesia acestuia, sau să acceseze pagina web a Direcției Silvice Caraș-Severin.
Prețurile de vânzare a lemnului sunt stabilite pe metru cub și diferă în funcție de specie și locul de livrare, fiind publicate pe pagina web a RNP Romsilva (la adresa http://www.rosilva.ro/articole/preturi_lemn_foc_pentru_populatie__p_2377.htm), la sediile ocoalelor silvice și în ghidul menționat depinzând de locul de livrare (de ex. depozite, drum auto forestier, fasonat la cioată). De asemenea, la anumite ocoale silvice există și posibilitatea transportării la domiciliu a lemnului cumpărat, având în acest sens tarife stabilite în funcție de distanță și capacitatea de transport.

Informativ prețul de vânzare pentru lemnul de foc din grupa specii foioase tari este de 100 de lei/mc fasonat la cioată, 190 lei/mc din platformele primare și 265 de lei/mc din depozitele ocoalelor silvice.

De același autor

Related Articles