La Centrul Universitar Babeş-Bolyai din Reşiţa au început înscrierile pentru anul universitar 2021-2022.

La Facultatea de Inginerie, principala ramură a universităţii, sunt disponibile, în medie, pentru fiecare program de studiu 30 de locuri. Dintre acestea, aproximativ jumătate sunt locuri fără taxă, iar diferenţa, pănă la 30, ceea ce înseamnă capacitatea maximă de şcolarizare, sunt locuri cu taxă.

La Facultatea de Inginerie a Universităţii Babeş-Bolyai admiterea se face online!

În perioada 12 – 23 iulie, de luni pâna vineri, în intervalul 8:00 – 16:00, în incinta Campus Caffe – corpul D din cadrul universităţii, Facultatea de Inginerie organizeaza un centru suport pentru înscrierea candidaţilor.

Pentru candidații la programele de master, adeverințele care certifică competențele lingvistice sunt recunoscute dacă sunt emise de universitățile din consorțiul Universitaria și universitățile partenere UBB: Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj- Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica București, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov, fosta Universitate „Eftimie Murgu” din Reșița.

Candidații la programele universitare de masterat care nu au un atestat lingvistic recunoscut vor încărca în platforma de înscriere o declarație prin care se obligă să aducă (obțină) acest atestat până la sfârșitul semestrului I al anului universitar 2021-2022 (Declarație proprie răspundere).
Candidații la programele universitare de masterat, absolvenți din promoțiile anterioare ai Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa, vor depune la secretariatul facultăţii o cerere pentru obţinerea atestatului lingvistic (Cerere). Cererea va fi încărcată şi în platforma de înscriere.