Şi persoanele din mediul rural care nu au acces la internet vor putea intra în posesia certificatului digital COVID-19 care facilitează libera circulaţie pe durata pandemiei. Oamenii se pot adresa primăriei din localitate sau Direcţiei de Sănătate Publică, ne-a declarat şeful Direcţiei de Sănătate Publică din Caraş-Severin, Dănilă Miloş.

Pentru certificatele de vaccinare şi vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizată de cãtre solicitant cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de momentul utilizarii certificatului, iar pentru certificatele de testare solicitarea se realizeazã dupã efectuarea testului, dar cu cel puţin 12 sau 48 de ore înainte de momentul utilizarii documentului, în funcţie de tipul de test efectuat.

Certificatele digitale se eliberează de către Ministerul Sănătății, prin Sistemul informatic integrat de emitere și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 (SII-CDC), și pot fi obținute de pe portalul https://certificat-covid.gov.ro, unic punct de eliberare al acestora.

 • Ce date trebuie utilizate pentru eliberarea certificatului digital?

Pentru validarea identității solicitantului de certificate digitale sunt necesare următoarele date, în funcție de tipul de certificat solicitat:

Certificat de vaccinare

 • pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea;
  • pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea.

Certificatele de testare

 • pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
 • pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul pașaportului/actul de identitate, cetățenie, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea.

Certificat de vindecare

 • pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
 • pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea.

Pentru eliberarea certificatelor în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani se vor solicita, în funcție de tipul de certificat solicitat, datele menționate, cu excepția seriei și numărului actului de identitate, precum și completarea numelui și prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească asupra minorului, conform legii, și confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.

 • Care este termenul de valabilitate al certificatului digital?

Certificatele eliberate sunt valabile astfel:

 • certificatele de vaccinare: până la data de 30 iunie 2022;
  • certificatele de testare: 48 ore pentru testul antigen rapid și 72 de ore pentru testul RT-PCR;
 • certificatele de vindecare: 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”.

Pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor, autoritățile publice vor scana codul QR de pe certificat prin intermediul aplicației mobile «Check DCC»

 • Important!
 1. Certificatul digital este gratuit!
 2. Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de solicitări.
 3. La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se realizează prin scanarea codului QR.
 4. Pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25. Semnalarea erorilor apărute în eliberarea certificatelor digitale EU se poate efectua la adresa de email certificat-covid@ms.ro.
 5. Conform Regulament UE 953/2021, certificatele privind COVID-19 eliberate de un stat membru înainte de 1 iulie 2021 sunt acceptate de celelalte state membre până la 12 august 2021.