uem 2

Studenţii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa ar putea participa pe viitor la cursuri de specializare în domeniul protecţiei corozive. Un prim pas în acest sens este proiectul „Parteneriat pentru perfecţionarea profesională şi transferul de cunoştinţe în domeniul protecţiei anticorozive”, implementat în prezent de UEM, alături de parteneri din Germania şi Polonia. Proiectul este derulat în cadrul programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Leonardo da Vinci, la Reşiţa având loc astăzi o întâlnire a partenerilor.

Conform rectorului universităţii reşiţene, Doina Frunzăverde, deşi legislaţia românească impune ca lucrările de profil să fie realizate de personal specializat, în România există foarte puţini specialişti certificaţi în domeniul protecţiei anticorozive. Pierderile provocate de coroziune sunt foarte ridicate, în unele ţări ale Uniunii Europene ele putând ajunge la 4% din PIB.

Bugetul Universităţii „Eftimie Murgu” pentru acest proiect este de 14.000 de euro, bani ce vor fi folosiţi pentru mobilităţi. Principalele obiective ale proiectului sunt: stabilirea de parteneriate transnaţionale în domeniul formării şi perfecţionării profesionale, schimbul de experienţă în domeniul protecţiei anticorozive şi elaborarea unui program pentru formarea şi calificarea personalului tehnic din domeniul protecţiei anticorozive.

(Karina Tincul)

Doina Frunzăverde:

uem 1