[AUDIO] Peste 60% din lucrările de împăduriri din Caraş-Severin au fost executate, însă vremea rea condiţionează plantarea arborilor

Din programul de împăduriri de 100 de hectare prevăzut pentru această primăvară, până la această dată au fost executate împăduriri integrale pe o suprafaţă de 61 de hectare pentru care au fost folosiţi 305 mii de puieţi forestieri din speciile: fag, gorun, paltin de munte, frasin, cireş, nuc negru, cer, stejar roşu şi stejar pedunculat.

Lucrările de împăduriri în zonele de câmpie şi deal pe raza Ocoalelor silvice Bocşa Română şi Montană şi Moldova Nouă au fost finalizate şi au demarat cele din zonele înalte de deal şi a versanţilor însoriţi.

Din cauza condiţiilor meteorologice nu au fost începute împăduririle în zona de munte, la altitudini mari, pentru că suprafeţele prevăzute să fie împădurite sunt încă acoperite cu zăpadă, iar temperaturile scăzute nu permit executarea în condiţii optime a unor astfel de lucrări.

Potrivit responsabilului cu regenerarea pădurii la nivelul Direcţiei silvice Caraş-Severin, Sorin Bunda, se estimează că la sfârşitul lunii aprilie să fie realizate 85-90 de hectare, restul suprafeţelor urmând a fi realizate după topirea zăpezilor în zonele cu altitudini de peste 1.500 de metri.

Din totalul de 57,6 hectare pe care au fost prevăzute lucrări de completări şi refaceri, în plantaţiile înfiinţate în anii anteriori, au fost realizate până în prezent 32,8 hectare. Suprafeţele pe care sunt prevăzute aceste intervenţii se regăsesc în mai toate zonele de relief din judeţ, cuprinse la altitudini între 200 şi 1.500 de metri, fapt ce a condus la realizarea lor în aceleaşi condiţii ca şi împăduririle şi reîmpăduririle.

Sorin Bunda

Sorin Bunda a mai subliniat că, în această perioadă, pe lângă acţiunile de plantare, Direcţia Silvică promovează intens şi activităţile de educaţie ecologică în unităţile de învăţământ din judeţ în baza parteneriatelor încheiate.

De același autor

Related Articles