[AUDIO] Peste 20 de copii au fost adoptați din județul Caraș-Severin anul trecut, inclusiv în străinătate

În anul 2022 în Banatul Montan au fost încuviințate un număr de 21 de adopții pentru copii cu vârste cuprinse între 1-13 ani. Dintre cei adoptați intern, un copil era încadrat în gradul mediu de handicap, însă au fost copii care făceau parte din grupuri de frați.

”Primul grup erau copii de 10 și respectiv 13 ani iar în al doilea grup copii de 7 și respectiv 8 ani de asemenea, în anul 2022 au fost încuviințate de către Tribunalul Caraș-Severin 2 adopții internaționale. Mai exact, este vorba de un băiețel de 6 ani adoptat de către o familie cu reședința obișnuită în Franța și respectiv, o fetiță de 6 ani adoptată de către o familie cu reședința obișnuită în Italia. Mai sunt în această perioadă dosare de adopție în alte etape sau aproape de finalizare. Chiar în cursul lunii ianuarie Tribunalul Caraș-Severin a dispus deja încuviințare adopție pentru un copil de către asistentu maternal profesionist care îi oferă ocrotire. Mai sunt, de asemenea, solicitări depuse la Tribunalul Caraș-Severin pentru încredințarea în vederea adopției pentru 3 copii, solicitare pentru încuviințare adopției pentru un copil care va fi adoptat de către asistentul maternal profesionist care îi oferă ocrotire și de asemenea, în momentul de față mai avem o grupă de 3 frățiori adoptabili împreună, de 5, 7 și, respectiv 9 ani care se află în etapa de potrivire practică cu o familie adoptătoare dintr-un alt județ, care i-a vizualizat pe profilul public al copilului din cadrul Registrului Național pentru Adopții.

Primul pas care trebuie făcut este ca familia care dorește să adopte să se prezinte la sediul instituției pentru efectuarea unei ședințe de informare în care i se aduce la cunoștință actele necesare pentru a fi depuse, perioada de evaluare și etapele care sunt incluse în această etapă de evaluare, precum și cum decurge întreaga procedură de adopție, de la depunerea dosarului și până la finalizare a adopției și chiar după finalizare a adopției, existând o prevedere legală care prevede o perioadă de monitorizare a situației copilului pentru o perioadă de 2 ani de zile după încheierea adopției.

Referitor la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cuplul am să încep cu impedimentele la adopție. Acestea se referă la persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau familiei săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea de pornografie infantilă și infracțiuni privind traficul de droguri. Această persoană nu poate adopta, de asemenea, persoana în familia al cărui copil beneficiază de o măsură de protecție specială sau care este decăzut din exercițiu drepturilor părintești, nu poate adopta, iar această interdicție se aplică și persoanelor care sunt diagnosticate cu o boală psihică. Astfel, dacă nu se află în niciuna dintre situații anterior precizate, familia trebuie să locuiască efectiv și continuu pe teritoriul României o perioadă de cel puțin 6 luni înainte de depunerea dosarului pentru obținerea atestatului.

Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale, precum și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a unui copil, iar diferența de vârstă dintre adoptatori și adoptați trebuie să fie de minim 18 ani. Familia solicitantă trebuie să parcurgă etapa de evaluare care durează maxim 90 de zile de la data depunerii cererii și cuprinde o evaluare socială, o evaluare psihologică, precum și participarea la cursurile pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Ulterior finalizării acestei evaluări, dacă se constată că familia dispune de condițiile materiale necesare și are capacități parentale pentru îngrijirea unui copil, se procedează la eliberarea atestatului de familie aptă să adopte”, a spus Janeta Manolea șef serviciu adopții și postadopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

În județul Caraș-Severin, la ora actuală, există 143 de copii adoptabili, cu vârste cuprinse între 1 și 15 ani, iar în momentul de față, tendințele de deschidere a procedurii de adopție sunt valabile până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului respectiv.

În 2021 au fost adoptați 35 de copii din Caraș-Severin.

sursa foto: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Cele mai citite

Related Articles